Aktuální Výzvy

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • ČR se může nadechnout, první vlna už přinesla výměnu více než 22 tisíc starých kotlů 18.10.2017
  Do dnešního dne si domácnosti požádaly o více než 29 tisíc výměn starých neekologických kotlů z kotlíkových dotací. Současně jich už přes 22 tisíc vyměnily za nové zdroje, do domácností tak zamířilo už více jak 2 a půl miliardy korun. Od září běží v krajích ČR druhá vlna kotlíkových dotací a na čtyři krajské úřady, […]
 • Priorita: Poslední miliardy na kanalizace, vědci o dešťové vodě a baterie z listí 13.10.2017
  Říjnové vydání přináší informace o zřejmě poslední možnosti, jak čerpat miliony korun na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích. Pokud o tak velké investici uvažujete, je nejvyšší čas na přípravu. Vedle přehledného shrnutí si přečtěte rozhovor s naší odbornicí, která radí, jak se vyhnout nejčastějším chybám a na co nezapomenout v žádosti o […]
 • SFŽP zveřejňuje závazné termíny pro podávání žádostí o platbu ke konci roku 2017 11.10.2017
  Státní fond životního prostředí ČR žádá příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby bezodkladně podávali žádosti o vyplacení příspěvků na realizované a vyfakturované dodávky a zveřejňuje konečné termíny pro jejich podání v tomto roce.
 • OPŽP: O peníze na péči o soustavu Natura 2000 a na zpracování plánu ÚSES je možno žádat až do roku 2019 9.10.2017
  Upozorňujeme žadatele, že termín pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 31 a 52 byl prodloužen do 7. 1. 2019. Žadatelé, kteří nestihli zpracovat projektovou dokumentaci nebo získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu ještě v příštím roce.
 • OPŽP 2014+: Startují poslední výzvy v tomto roce 2.10.2017
  Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují tři nové výzvy k podávání žádostí o dotace z EU fondů. Miliarda korun je nachystána pro města a obce na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou a na protipovodňovou ochranu, finanční pomoc směřuje i na sanaci kontaminovaných lokalit.

RSS OP Podnikání a inovace pro konkurencesch.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Aktualizace Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů 19.10.2017
  Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, která je platná od 20. 10. 2017.
  Michala Trličíková
 • Nové výzvy MAS pro oblast rodiny a zaměstnanosti 16.10.2017
  Upozorňujeme na 3 nové výzvy místních akčních skupin, které byly vyhlášeny 16. 10. 2017 a jsou zaměřené na prorodinná opatření, rodinu a mladé a na řešení problémů spojených s nezaměstnaností.
  Michala Trličíková
 • Nové výzvy MAS pro sociální oblast 12.10.2017
  Upozorňujeme na čtyři nové výzvy místních akčních skupin.
  Michala Trličíková
 • Nové výzvy MAS 5.10.2017
  Upozorňujeme na vyhlášené výzvy místních akčních skupin zaměřené na sociální oblast, oblast zaměstnanosti a prorodinná opatření.
  Michala Trličíková
 • Výzvy MAS vyhlášené 4. 10. 2017 4.10.2017
  Upozorňujeme na 3 nové výzvy místních akčních skupin zaměřené na sociální oblast a prorodinná opatření.
  Michala Trličíková

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení 20.9.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 19. 9. 2017 vyhlášení výzvy č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik a rozvoj kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení.
  Aneta Raková
 • Výzva č. 34 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání 20.9.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 19. 9. 2017 vyhlášení výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Tato výzva je zaměřena na posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci. V rámci výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, a zároveň vznik a rozvoj sociálních podniků.
  Aneta Raková
 • Výzva č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III 6.9.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 5. září 2017 vyhlášení výzvy č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.   Text výzvy č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III   Povinné
  Vít Čaban
 • Výzva č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání 30.8.2017
  Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu 4. Věcné zaměření v rámci výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání, která byla vyhlášená 30. 8. 2017. Upozornění se týká zapojení partnera do projektu a možnosti situace, kdy dojde k rozporu s principy partnerství dle Pravidel pro žadatele a
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II 21.6.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. června 2017 vyhlášení výzvy č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.   Text výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II   Pro snadnější uchopení inovačního partnerství a správnou koncepci projektového záměru zpracoval Řídicí orgán
  Vít Čaban