Aktuální Výzvy

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Brožura a letáky k Operačnímu programu 15.12.2017
  Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vydal bilanční brožuru OP VVV Poločas, která reflektuje uplynulou polovinu programového období 2014 – 2020. Její elektronickou verzi Vám nabízíme k přečtení. V brožuře naleznete souhrnné informace (data, grafy), mapu projektů, představení 15 zajímavých projektů ze všech prioritních os nebo rozhovor s náměstkem pro řízení sekce operačních programů MŠMT Václavem […]
 • Výběrové řízení na hodnotitele 13.12.2017
  13. 12. 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro zájemce o pozici externího hodnotitele Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro hodnocení žádostí o podporu.
 • Výběrová řízení 13.12.2017
 • Vyhodnocení pokrytí podporovaných aktivit Prioritní osy 1 a 2 výzvami Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 13.12.2017
  Cílem hodnocení byla identifikace pokrytí podporovaných aktivit Prioritní osy 1 a 2  vyhlášenými výzvami OP VVV. 
 • Pracovní nabídky 12.12.2017
  Přidejte se k našemu týmu a získejte pracovní zkušenosti ve státní správě. Máme pro Vás další nové pracovní nabídky! 

RSS OP Životní prostředí

 • Poslední letošní Priorita poradí, jak žít lépe a levněji s našimi dotacemi 7.12.2017
  Přemýšlíte o rekonstrukci domu, nebo o stavbě nového? Pokud ano, věnujte pozornost článku o programu Nová zelená úsporám. Dočtete se, že můžete získat až stovky tisíc korun na stavbu s nízkou energetickou náročností a že podporujeme i úsporná opatření na již stojících domech. Pokud zateplíte či vyměníte okna, můžete dostat desítky tisíc korun.
 • Obce, školy a úřady ušetří statisíce. S energetickými úsporami jim pomohou dotace 27.11.2017
  Zateplení budov, výměna oken a další technická opatření ušetří peníze obcím a úřadům. Za energie nebudou platit tolik jako dříve a budovy v jejich správě dostanou nové fasády. Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu 47 projektům z Operačního programu Životní prostředí ve výši 139 milionů korun.
 • Aktualizovali jsme Metodické pokyny SFŽP ČR pro zvýhodněný režim splácení půjček 15.11.2017
  Cílem úprav pokynů je další zvýšení atraktivity půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. V případě ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti mohou příjemci získat půjčku na dobu splatnosti přesahující dosavadních 10 let.
 • V Liberci jsme na nové adrese 14.11.2017
  Od 23. listopadu najdete krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Liberci v čerstvě zrekonstruované budově Evropského domu vedle sídla Krajského úřadu Libereckého kraje.
 • Listopadová Priorita přináší výhodné půjčky, nové dotační výzvy a úspěšné projekty 9.11.2017
  V aktuálním vydání představujeme zcela nové půjčky. Pokud chystáte projekt zaměřený na snížení průmyslového znečištění nebo na rekonstrukci provozů představujících ekologické riziko pro životní prostředí, můžete si od Státního fondu životního prostředí ČR půjčit hodně peněz za velmi výhodných podmínek, srovnatelné nikde jinde nezískáte. Takzvané inovativní finanční nástroje, nebo srozumitelněji půjčky z EU, jsou zřejmě […]

RSS OP Podnikání a inovace pro konkurencesch.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ 14.12.2017
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 14. 12. 2017 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení 3 služebních míst v odboru realizace programů ESF - sociální začleňování, a to v oddělení projektů sociálního začleňování (872), v oddělení projektů systému služeb (874) a v oddělení projektů CLLD (875). Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení 1 služebního […]
  Adéla Pobořilová
 • Nové funkcionality v IS KP14+ 14.12.2017
  V souvislosti s rozvojem MS2014+ (resp. IS KP14+) si Vás dovolujeme upozornit na aktualizaci dokumentu "Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+.
  Adéla Pobořilová
 • Nové výzvy MAS 12.12.2017
  Upozorňujeme na nové výzvy místních akčních skupin, které byly vyhlášeny od 12. 12. do 14. 12. 2017.
  Adéla Pobořilová
 • Nové výzvy MAS 6.12.2017
  Upozorňujeme na 5 nových výzev místních akčních skupin, které byly vyhlášeny 5. a 6. 12. 2017.
  Adéla Pobořilová
 • Nové funkcionality v IS ESF 2014+ 6.12.2017
  Ve čtvrtek 7. 12. bude nasazeno několik nových funkcionalit v informačním systému IS ESF 2014+. Nová verze pokynů přináší jejich popis.
  Radka Pospíšilová

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání 15.11.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. 11. 2017 vyhlášení výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II 25.10.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. 10. 2016 vyhlášení výzvy č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Výzva je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP. Konzultace projektových záměrů probíhají od 25. října
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II 25.10.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. 10. 2017 vyhlášení výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení 20.9.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 19. 9. 2017 vyhlášení výzvy č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik a rozvoj kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení.
  Aneta Raková
 • Výzva č. 34 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání 20.9.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 19. 9. 2017 vyhlášení výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Tato výzva je zaměřena na posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci. V rámci výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, a zároveň vznik a rozvoj sociálních podniků.
  Aneta Raková