Aktuální Výzvy

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

RSS OP Podnikání a inovace pro konkurencesch.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

 • Školení IP ovoce - informace ke školením 16.8.2017
  Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády […]
 • Školení IP révy vinné - informace ke školení 16.8.2017
  Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení […]
 • Semináře „5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020“ 8.8.2017
 • 5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 2.8.2017
  Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 5. kolo příjmu žádostí.
 • Výzva MZe k podávání předběžných žádostí k DP 20.B. 27.7.2017
  Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí k DP 20.B. pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 v termínu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017.

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • 4 nové výzvy MAS 7.8.2017
  Upozorňujeme na nově vyhlášené výzvy místních akčních skupin zaměřené na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování.
  Michala Trličíková
 • Nová výzva MAS Radbuza 4.8.2017
  Upozorňujeme na nově vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou zejména na podporu zaměstnanosti.
  Radka Pospíšilová
 • Nová výzva MAS Moravská brána 3.8.2017
  Upozorňujeme na nově vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou zejména na podporu školních klubů a příměstských táborů.
  Radka Pospíšilová
 • 5 nových výzev místních akčních skupin 1.8.2017
  Upozorňujeme na nové výzvy MAS:
  Radka Pospíšilová
 • Konzultační dny v krajských městech 24.7.2017
  Od října 2017 budou probíhat konzultační dny odboru Podpory projektů Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, Pardubického a Královehradeckého kraje.
  Michala Trličíková

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II 21.6.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. června 2017 vyhlášení výzvy č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.   Text výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II   Pro snadnější uchopení inovačního partnerství a správnou koncepci projektového záměru zpracoval Řídicí orgán
  Vít Čaban
 • Výzva č. 31 – Energetické úspory v městských objektech – Veřejná doprava 7.6.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. června 2017 vyhlášení výzvy č. 31 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení
  Kateřina Skanderová
 • Výzva č. 30 – Energetické úspory v městských objektech – Inteligentní budovy 7.6.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. června 2017 vyhlášení výzvy č. 30 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních
  Kateřina Skanderová
 • VÝZVA č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů 26.5.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 7. prosince 2016 vyhlášení výzvy č. 26 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Text výzvy č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Vzor smlouvy o financování  
  Vít Čaban
 • Výzva č. 40 – Energetické úspory v městských objektech – Silniční doprava 25.1.2017
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. ledna 2017 vyhlášení výzvy č. 40 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy  prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.
  Kateřina Skanderová