Nezařazené

14.12.2017

Šance pro podniky na pořízení nových technologií a vybavení!

Cílem výzvy VII programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů. Podporované aktivity Pořízení nových strojů, nové technologické zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní […]
23.11.2017

Mateřské, základní a střední školy mohou žádat o podporu na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem

Výzva č. 28 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a […]
8.11.2017

Pilotní výzva MŽP zavádí poprvé financování formou úvěrů. Žádejte na své projekty půjčku bez úroku až na 100 % cílové částky

Ministerstvo životního prostředí ve výzvě 1/2017 IFN poskytuje podporu formou půjčky k dotacím na projekty snižující environmentální rizika. Celkovou alokaci 480 milionů Kč z Operačního programu Životní prostředí doplňuje dalších 343 milionů Kč ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky. […]
8.11.2017

Na program EPSILON – CHIST-ERA navazuje TA ČR s novou výzvou

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech v celkové výši 1 mil. €. Nejvyšší povolená […]
4.10.2017

Začátkem listopadu lze podávat žádosti na budování a provoz dětských skupin pro předškoláky

Začátkem září se rozběhla nová výzva podporující budování a provoz dětských skupin pro předškolní děti. Za cíl si klade vyřešit problém přeplněných školek a usnadnit zapojení rodičů předškoláků na trhu práce. Žádost o dotaci je možné podat od 2. 11., přičemž […]
19.7.2017

MMR vyhlašuje výzvu na dotace pro centra duševního zdraví

Projekty zaměřující se na zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče je nyní možno podpořit díky nové výzvě Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro tuto výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského […]
19.7.2017

Blíží se zveřejnění 3. výzvy programu INTERREG CENTRAL EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí dne 21. září 2017 novou výzvu k předložení projektových žádostí v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Cílem programu je řešení společných problémů nadnárodního významu. Skrze tento program bude možné finančně podpořit nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového […]
12.7.2017

Mezinárodní mobilita výzkumých pracovníků

Byly vyhlášeny dvě nové výzvy na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků do zahraničí i do ČR. Výzvy jsou zaměřeny na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených […]
7.7.2017

Blíží se vyhlášení 1. výzvy v programu Éta Technologické Agentury ČR

Tato výzva bude vyhlášena na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně […]
27.6.2017

MMR podpoří 100 miliony nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Výzva je určena malým […]