Integrovaný regionální operační program

19.7.2017

MMR vyhlašuje výzvu na dotace pro centra duševního zdraví

Projekty zaměřující se na zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče je nyní možno podpořit díky nové výzvě Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro tuto výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského […]
4.7.2017

Energetické úspory v bytových domech II.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu můžete žádat na snížení energetické náročnosti v bydlení. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken […]
31.5.2017

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 74. výzvu na výstavbu a rekonstrukci polyfunkčních komunitních center. Výzva č. 74 „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“ je vyhlášena v rámci specifického cíle 2.1  IROP „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Polyfunkční […]
9.5.2017

Dotace pro školy a školky v ITI regionech

V současné době byla vyhlášena výzva pro tzv. ITI regiony. Zkratka ITI znamená Integrované teritoriální investice, a jsou určeny především pro subjekty v blízkosti velkých měst. Konkrétně se jedná o Brněnskou, Ostravskou, Plzeňskou a Pražskou metropolitní oblast. Dále sem patří […]