OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

14.12.2017

Příležitost pro malé začínající podniky! Nová dotace na nákup strojů i technologií

Hlavním cílem programu podpory Technologie a výzvy č. 6  je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovanýchnových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporované aktivity Pořízení nových strojů, nové technologické zařízení a vybavení, příklad: Dlouhodobý hmotný […]
13.8.2017

Díky inovačním voucherům bude možné až 164mil. Kč podpořit projekty cílené na rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how

V rámci Inovačních voucherů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu projekty zacílené na inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění […]
13.8.2017

Stále je možné podpořit projekty zvyšující know-how firem pro inovace

Hlavním cílem tohoto programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, […]
13.8.2017

MPO vyhlásilo novou výzvu na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost více než 1,6 mld. Kč. Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky […]
27.7.2017

Nová výzva na zvýšení inovační výkonnosti podniků Potenciál

V nedávné době byla vyhlášena další výzva Ministerstva průmyslu a obchodu, která si klade za cíl zvýšení inovační výkonnosti podniků. Podpořeny budou projekty, které prohloubí spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, vytvoří kvalifikovaná pracovní místa, zlepší podmínky pro zapojení společností do […]
19.7.2017

Došlo k opětovnému zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt

V minulých dnech došlo k opětovanému zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt. Hlavním cílem výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je posílení inovační […]
4.6.2017

Nová výzva v rámci programu Proof of Concept

V nejbližší době bude vyhlášena výzva v programu Proof of Concept, který umožní získat dotaci pro podnikatele nebo výzkumné organizace na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Výsledkem projektů má být studie proveditelnosti, která […]
18.5.2017

Dotace pro vysoké školy

Podporu pro vysoké školy lze nalézt v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), zejména v prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj či v prioritní ose 1, která se zaměřuje na výzkum. Aktuálně je např. vyhlášena […]
12.5.2017

Poslední velké dotace na výzkum a vývoj

V létě 2017 můžeme naposledy získat velké peníze na výzkumné, vývojové a inovační projekty v rámci Operačního programu Podnikání Inovace a Konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR). Výzvy budou zaměřené nejenom na výzkum a vývoj, ale […]
11.5.2017

Stáže ve firmách

Jako podnikatelé máte možnost získat dotaci a zapojit se do projektu „Stáže ve firmách 3 – Vzdělávání praxí“ a „Stáže ve firmách 3 – Cesta pro mladé“ Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu, mají ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají. […]