OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

20.11.2017

Vysoké školy mohou žádat o dotaci na nákup moderního vybavení pro výuku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřenou na podporu investic do modernizace studijního prostředí na vysokých školách. Cílem 44. výzvy OP VVV je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol […]
18.7.2017

MŠMT vyhlásilo novou výzvu pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nedávné době výzvu na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Na aktivity, které zintenzivní dlouhodobou mezisektorovou spolupráci skrze rozvoj partnerství a spolupráci výzkumných organizací, vyčlení ministerstvo 1,1 mld. […]
18.7.2017

Nová výzva na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

V průběhu měsíce července 2017 vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. Na aktivity, jež zvýší kvalitu vzdělávání dětí a žáků právě na území těchto sociálně vyloučených lokalit, […]
18.7.2017

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v nedávné době v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro integrované územní investice. Na aktivity, které zintenzivní dlouhodobou mezisektorovou spolupráci skrze rozvoj partnerství a spolupráci výzkumných […]
12.7.2017

Mezinárodní mobilita výzkumých pracovníků

Byly vyhlášeny dvě nové výzvy na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků do zahraničí i do ČR. Výzvy jsou zaměřeny na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených […]
14.6.2017

Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 20. 6. 2017 novou výzvu na budování kapacit pro rozvoj škol II. Cílem této výzvy bude podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech […]
18.5.2017

Dotace pro vysoké školy

Podporu pro vysoké školy lze nalézt v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), zejména v prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj či v prioritní ose 1, která se zaměřuje na výzkum. Aktuálně je např. vyhlášena […]
9.5.2017

Dotace pro VOŠ na zlepšení kvality a efektivity vzdělávání

MŠMT vyhlásilo dne 11.4.2017 novou výzvu č. 02_16_041 (Vyšší odborné školy) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) v prioritní ose 3. Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství […]