OP Zaměstnanost

4.10.2017

Nová výzva cílí na podporu dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin

Poskytujete vzdělávací a rekvalifikační služby? Nebo chcete právě rozšířit okruh poskytovaných vzdělávacích služeb, ale chybí Vám finance? V tomto případě nepropásněte příležitost získat dotaci na financování aktivit zaměřených na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob! […]
4.10.2017

Začátkem listopadu lze podávat žádosti na budování a provoz dětských skupin pro předškoláky

Začátkem září se rozběhla nová výzva podporující budování a provoz dětských skupin pro předškolní děti. Za cíl si klade vyřešit problém přeplněných školek a usnadnit zapojení rodičů předškoláků na trhu práce. Žádost o dotaci je možné podat od 2. 11., přičemž […]
31.7.2017

Výzva k předkládání žádostí na Podporu sociálního podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost více než 150 mil. Kč na projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání. Udržitelnost, resp. fungování sociálního podniku, je jedním ze základních a obecných principů sociálního podnikání. Podpořit bude možné aktivity vedoucí k […]
25.7.2017

Dotace pro Místní akční skupiny podpoří projekty sociálního začleňování a další

MPSV vyčlenilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost více než 1 mld. Kč na projekty širokého spektra. Finanční podporu získají žadatelé, jejichž projektový záměr podpoří sociální začleňování osob sociálně vyloučených, komunitní sociální práci, vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v […]
25.7.2017

MPSV stále přijímá žádosti na projekty Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ)

Pro projekty zacílené na podporu přístupu k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby vyčlenilo MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost až 310 mil. Kč. Projekty se mohou týkat i iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků a o […]
25.7.2017

Výzva MPSV pro Integrované územní investice

Ministerstvo práce a sociálních věcí stále přijímá žádosti o finanční podporu projektů územních investic. Celkovou sumou 408 mil. Kč budou podpořeny projekty zaměřené na rekvalifikace, motivační aktivity, poradenské činnosti, podporu zaměstnanosti a další projekty vedoucí k realizaci nových či inovativních […]
21.7.2017

Přehled budoucích výzev Operačního programu Zaměstnanost v roce 2017

Přinášíme vám přehled výzev vyhlašovaných do konce tohoto roku v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Budete moci žádat o dotace například na projekty podporující rovnost mužů a žen, podporu zaměstnanosti, adaptability pracovní síly, podporu rodin s dětmi, rekvalifikační kurzy na zvýšení zaměstnatelnosti, zavádění age […]
12.7.2017

Podpora sociálního podnikání mimo Prahu

V nedávné době byla v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena výzva na podporu sociálního podnikání mimo Prahu. Na aktivity, zaměřující se vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání pro integrační a environmentální sociální podniky, je vyhrazeno až 150 mil. Kč. Podporované […]
12.7.2017

Podpora sociálního začleňování v Praze

V nedávné době byla v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena výzva na podporu sociálního začleňování v Praze. Na aktivity, zaměřující se na přímou práci s osobami s duševním onemocněním a podporu paliativní péče v přirozeném prostředí klientů, je vyhrazeno až 100 mil. Kč. […]
31.5.2017

Nová výzva na dětské kluby a příměstské tábory v hl. m. Praze

V rámci Operačního programu zaměstnanost byla vyhlášena výzva č. 78 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze. Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních […]