OP Životní prostředí

8.11.2017

Pilotní výzva MŽP zavádí poprvé financování formou úvěrů. Žádejte na své projekty půjčku bez úroku až na 100 % cílové částky

Ministerstvo životního prostředí ve výzvě 1/2017 IFN poskytuje podporu formou půjčky k dotacím na projekty snižující environmentální rizika. Celkovou alokaci 480 milionů Kč z Operačního programu Životní prostředí doplňuje dalších 343 milionů Kč ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky. […]
14.8.2017

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty zaměřené na ochranu lokalit soustavy Natura 2000

Až do konce letošního roku je možné zažádat o dotaci na projekty zaměřené na ochranu lokalit soustavy Natura 2000. Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí podpoří tyto projekty až 250 mil. Kč. Cílem je zajištění potřebné péče o […]
14.8.2017

Pro projekty na zlepšení kvality ovzduší je vyčleněno až 200 mil. Kč

Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty zacílené na zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech. Až do konce letošního roku proto můžete podávat žádosti o finanční podporu. Podpořit bude možné systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje […]
14.8.2017

Probíhá příjem žádostí na projekty energetické úspory

V rámci Operačního programu Životní prostředí je na projekty, které mají za cíl snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie až 3 miliardy korun. O finanční podporu na projektové záměry tohoto typu můžete žádat až do […]
23.7.2017

Nová výzva Ministerstva životního prostředí na podporu projektů zlepšujících kvalitu prostředí v sídlech

V nedávné době byla vyhlášena další výzva Ministerstva životního prostředí, v rámci které budou podpořeny projekty cílené na zlepšení kvality prostředí v sídlech. V rámci Operačního programu Životní prostředí bude za podpory EFRR vyčleněno na projekty cílené na posílení biodiverzity a ekosystémové […]
23.7.2017

O finanční podporu projektů cílených na posílení biodiverzity je možné žádat do poloviny září 2017

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty zacílené na posílení biodiverzity až 120 mil. Kč. V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v nedávné době vyhlášena výzva, jejímž cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Za finanční podpory EFRR tak […]
20.7.2017

Pro projekty posilující přirozenou funkci krajiny je nyní vyčleněno až 300 mil. Kč

Ministerstvo pro životní prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí za podpory EFRR vyčlenilo pro projekty cílené na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovu vodních režimů krajiny až 300 mil. Kč. O dotaci širokého spektra projektů týkajících se ochrany a péče o […]
20.7.2017

Probíhá příjem žádostí pro projekty cílené na péči o předměty ochrany na národně významných chráněných územích

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v nedávné době vyhlášena výzva, jejímž cílem je zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území. Ministerstvo životního prostředí za finanční podpory EFRR vyčlenilo na schválené projekty zaměřující se na ochranu přírody až […]
15.5.2017

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Program Snížení energetické náročnosti veřejných budov spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Cílem programu je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů.   Podporované aktivity Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace […]