Neziskové organizace

12.10.2017

Opět lze žádat na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života a sociální bydlení v Praze

Jste poskytovateli sociálních služeb jako jsou azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo krizové pomoci a chybí vám finance? V tomto případě nepropásněte výzvu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha pól růstu. 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva na […]
12.10.2017

Od října můžete žádat o dotace na komunitní centra a sociální podniky v Praze

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásilo dne 20. 9. 2017 výzvu na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě. Podporován bude vznik  komunitních centrech a jejich prostor a dále vznik a rozvoj sociálních podniků. Od  23. […]
4.10.2017

Nová výzva cílí na podporu dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin

Poskytujete vzdělávací a rekvalifikační služby? Nebo chcete právě rozšířit okruh poskytovaných vzdělávacích služeb, ale chybí Vám finance? V tomto případě nepropásněte příležitost získat dotaci na financování aktivit zaměřených na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob! […]
4.10.2017

Začátkem listopadu lze podávat žádosti na budování a provoz dětských skupin pro předškoláky

Začátkem září se rozběhla nová výzva podporující budování a provoz dětských skupin pro předškolní děti. Za cíl si klade vyřešit problém přeplněných školek a usnadnit zapojení rodičů předškoláků na trhu práce. Žádost o dotaci je možné podat od 2. 11., přičemž […]
21.8.2017

Od října mohou pražští žádat o dotace na posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Na konci srpna bude vyhlášena výzva na podporu posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Od října potom budete moci žádat o podporu na projekty, jejichž cílem bude usnadnění začleňování žáků s odlišným mateřským […]
31.7.2017

Výzva k předkládání žádostí na Podporu sociálního podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost více než 150 mil. Kč na projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání. Udržitelnost, resp. fungování sociálního podniku, je jedním ze základních a obecných principů sociálního podnikání. Podpořit bude možné aktivity vedoucí k […]
27.7.2017

Přehled plánovaných výzev pro městské části hl. m. Prahy

Přinášíme vám přehled plánovaných výzev, v rámci kterých je možné čerpat z Operačních programu Praha – pól růstu ČR. O dotaci mohou žádat městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené nebo zřizované organizace. Vyhlášených výzev je hned několik a projekty […]
25.7.2017

Dotace pro Místní akční skupiny podpoří projekty sociálního začleňování a další

MPSV vyčlenilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost více než 1 mld. Kč na projekty širokého spektra. Finanční podporu získají žadatelé, jejichž projektový záměr podpoří sociální začleňování osob sociálně vyloučených, komunitní sociální práci, vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v […]
25.7.2017

MPSV stále přijímá žádosti na projekty Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ)

Pro projekty zacílené na podporu přístupu k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby vyčlenilo MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost až 310 mil. Kč. Projekty se mohou týkat i iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků a o […]
25.7.2017

Výzva MPSV pro Integrované územní investice

Ministerstvo práce a sociálních věcí stále přijímá žádosti o finanční podporu projektů územních investic. Celkovou sumou 408 mil. Kč budou podpořeny projekty zaměřené na rekvalifikace, motivační aktivity, poradenské činnosti, podporu zaměstnanosti a další projekty vedoucí k realizaci nových či inovativních […]