Neziskové organizace

13.12.2017

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Výzva č. 77 se zaměřuje na transformaci ústavní péče. Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce […]
15.11.2017

Podpora age managementu – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Nová výzva 079 Operačního programu Zaměstnanost nabízí obchodním korporacím, státním podnikům i neziskovým organizacím využít aktivit v oblasti age managementu – způsobu řízení přihlížejícímu k věku zaměstnanců a zvýšení jejich pracovní adaptibility i celkové konkurenceschopnosti podniku. Podporované aktivity Age management audit, analýza […]
15.11.2017

Stále lze žádat o podporu na sociální začleňování v sociálně vyloučených lokalitách

Výzva je zaměřena na podporu sociálního začleňování v sociálně slabších oblastech, pokud jste o výzvě netušili ještě do konce června 2018 máte příležitost podat žádost! Cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociální vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na […]
13.11.2017

Posílení kapacit kvalifikovaných pracovníků pro interkulturní vzdělávání

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit vymezených kvalifikovaných pracovníků –specialistů ve zdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji inkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, […]
26.10.2017

Navýšení kapacit mateřských škol a zařízení pro poskytovatele péče o děti

24. října 2017 schválila Rada hl. m. Prahy vyhlášení výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Účelem výzvy je navýšení kapacity cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky […]
12.10.2017

Opět lze žádat na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života a sociální bydlení v Praze

Jste poskytovateli sociálních služeb jako jsou azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo krizové pomoci a chybí vám finance? V tomto případě nepropásněte výzvu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha pól růstu. 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva na […]
12.10.2017

Od října můžete žádat o dotace na komunitní centra a sociální podniky v Praze

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásilo dne 20. 9. 2017 výzvu na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě. Podporován bude vznik  komunitních centrech a jejich prostor a dále vznik a rozvoj sociálních podniků. Od  23. […]
4.10.2017

Nová výzva cílí na podporu dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin

Poskytujete vzdělávací a rekvalifikační služby? Nebo chcete právě rozšířit okruh poskytovaných vzdělávacích služeb, ale chybí Vám finance? V tomto případě nepropásněte příležitost získat dotaci na financování aktivit zaměřených na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob! […]
4.10.2017

Začátkem listopadu lze podávat žádosti na budování a provoz dětských skupin pro předškoláky

Začátkem září se rozběhla nová výzva podporující budování a provoz dětských skupin pro předškolní děti. Za cíl si klade vyřešit problém přeplněných školek a usnadnit zapojení rodičů předškoláků na trhu práce. Žádost o dotaci je možné podat od 2. 11., přičemž […]
21.8.2017

Od října mohou pražští žádat o dotace na posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Na konci srpna bude vyhlášena výzva na podporu posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Od října potom budete moci žádat o podporu na projekty, jejichž cílem bude usnadnění začleňování žáků s odlišným mateřským […]