Máte projektový záměr
a potřebujete zajistit zdroje
financování?

Využijte bezplatného prověření dotačních možností
právě pro tento Váš konkrétní záměr.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl předložitelný a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

Co Nabízíme?

  • Najdeme pro vás vhodné zdroje financování pro vaše projekty
  • Připravíme žádosti
  • Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci
  • Pomůžeme s odevzdáním
  • Povedeme projektový management dotace
  • Zpracujeme výběrové řízení
  • Zajistíme publicitu a web
  • Vypracujeme záverečnou zprávu

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl předložitelný a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

600+

Více než 600 úspěšných projektů


S naší pomocí získalo dotaci více než 600 projektů

Více než 90% úspěšnost

  • Úspěšnost více než 90 %

DOTACE CELKOM

Poskytujeme

Kompletní dokumentace

Zpracujeme Vám kompletní projektovou dokumentaci a podáme žádost o dotaci.

Management projektu

Povedeme projektový management, zpracujeme výběrové řízení a vypracujeme závěrečnou zprávu.

Publicita projektu

Zajistíme povinnou publicitu projektu.

O Nás

Specializujeme se na získávání finančních prostředků z programů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů. Poskytli jsme již desítky konzultací a připravili úspěšné projekty, zejména ve vybraných dotačních programech.

S využitím zkušeností s přípravou projektů nabízíme organizacím komplexní servis při vypracování a podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů. Od schopnosti nalézt pro Váš záměr odpovídající finanční prostředky v rámci dotačních struktur přes vypracování expertních analýz, podložených sociologickými průzkumy až po bezchybné vypracování projektové dokumentace v předepsaných formulářích.

S námi to zvládnete!

Více než 2500000000

Pro naše klienty jsme úspěšně získali již více než 2,5 miliardy korun!

Někteří z našich spokojených klientů

Poskytli jsme již mnoho konzultací a připravili úspěšné projekty, zejména ve vybraných dotačních programech.

Potřebujete pomoc ve věci dotací a grantů?

Využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr.

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ