Dotace podpoří malé začínající podniky v nákupu nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Dotace podpoří malé začínající podniky v nákupu nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Cílem výzvy programu Technologie pro začínající podniky je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Alokace výzvy: 250 000 000 Kč

Způsobilé výdaje

  • dlouhodobý hmotný majetek  – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software;
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Výše dotace

  • Míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tisíc Kč a maximálně do výše 1,5 milionu Kč

Jaké aktivity budou podporovány

  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
  • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

Kdo může žádat o dotaci

  • cílovou skupinou jsou malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně)
  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Trvání výzvy

Příjem žádostí: 9. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 25. 5. 202

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/