3. a závěrečná výzva do programu TRIO vyhlášena

3. a závěrečná výzva do programu TRIO vyhlášena

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo třetí a zároveň závěrečnou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO.

Program TRIO podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Žadatelé:

  • Podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Podporované aktivity:

  • Výsledkem každého projektu musí být prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný či průmyslový vzor, nebo patent.

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021, maximálně 48 měsíců

Místo realizace: Celá Česká republika

Míra podpory: Až 100 % uznatelných nákladů.

Podávání žádostí: Od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod.

Celková alokace: 340 mil. Kč

 

Odkaz na výzvu na stránkách MPO.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: info@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI