Začátkem listopadu lze podávat žádosti na budování a provoz dětských skupin pro předškoláky

Začátkem listopadu lze podávat žádosti na budování a provoz dětských skupin pro předškoláky

Šťastné děti

Začátkem září se rozběhla nová výzva podporující budování a provoz dětských skupin pro předškolní děti. Za cíl si klade vyřešit problém přeplněných školek a usnadnit zapojení rodičů předškoláků na trhu práce. Žádost o dotaci je možné podat od 2. 11., přičemž se očekává, že alokace bude brzy vyčerpána. Dotaci bude možné získat jak pro dětské skupiny v Praze tak ve zbytku ČR. Na jeden projekt lze získat až 5 448 606 Kč.

Výzva podporuje provoz nebo vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do
pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v
kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a
hygienických návyků dítěte. Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro
veřejnost.

V rámci této výzvy lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:

 1. Dětská skupina pro veřejnost (ústav, právnická osoba registrovaná nebo evidovaná dle zákona o
  církvích a náboženských společnostech, územní samosprávný celek nebo jím založenou právnickou
  osobou, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, vysoká škola, spolek)
 2. Podniková dětská skupina (provozovatel dětské skupiny je zaměstnavatel rodiče).

Podporované aktivity

 • Provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské
  skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,
 • Vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování
  služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Kdo může žádat o dotaci

 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Státní podnik
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Podnikatelské a vzdělávací instituce
 • Vysoké školy
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Kraje
 • Organizace zřizované krajem
 • Obce
 • Organizace zřizované obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Sociální partneři
 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • Školy a školská zařízení

Cílové skupiny

Rodiče s malými dětmi (Rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let
svěřeny ve své péči (např. pěstouni).

Celková alokace výzvy 073: 1 100 000 000 Kč
Celková alokace výzvy 074: 320 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 942 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 448 606 Kč

Forma podpory:

Ex-ante
Ex-post (pouze pro Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 12 měsíců, maximální doba realizace projektu je 36 měsíců
měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2020.
Datum vyhlášení výzvy: 1. 9. 2017
Projekt lze podávat od 2. 11. 2017, 10:00 hodin do 1. 2. 2018, 10:00 hod.
Místo realizace 073: celá ČR bez hl. m. Prahy; Místo realizace 074: Praha.
Místo dopadu 073: celá ČR bez hl. m. Prahy; Místo dopadu 074: Praha.
Druh výzvy: Průběžná
Odkaz na výzvu Výzvy 073 (mimopražská) zde; Odkaz na výzvu Výzvy 074 (pražská) zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU.
Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě
profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám
nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a
mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Zeptejte se nás na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se
z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.
Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI