Podpora age managementu – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Podpora age managementu – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Nová výzva 079 Operačního programu Zaměstnanost nabízí obchodním korporacím, státním podnikům i neziskovým organizacím využít aktivit v oblasti age managementu – způsobu řízení přihlížejícímu k věku zaměstnanců a zvýšení jejich pracovní adaptibility i celkové konkurenceschopnosti podniku.

Podporované aktivity

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potenciál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem.
 • Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.
 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidi (týmová práce); identifikace aktuálního pracovního potenciálu.
 • Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.
 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit.
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů  učící  se organizace do praxe.

Kdo může žádat o dotaci

 • Obchodní korporace–obchodníkorporacevymezenézákonemč.90/2012, o obchodních korporacích
 • Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním
 • Nestátní neziskové organizace – s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok před datem vyhlášení výzvy

Zaměstnavatelé musí mít minimálně 5 zaměstnanců v přepočteném stavu.

Cílové skupiny

 • A) Zaměstnavatelé
 • B) Zaměstnanci

Celková alokace výzvy

300 milionů Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 750 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   5 000 000 Kč

Forma podpory: Ex post

Míra podpory

Obchodní korporace a podniky 15 %
Neziskové organizace 0 %

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2021.

Projekt lze podávat od 30. 10. 2017 do 29. 3. 2018 12:00.

Místo realizace: Celá ČR bez hl. m. Prahy

Místo dopadu: ČR bez hl. m. Prahy

Datum vyhlášení výzvy

30. 10. 2017

Druh výzvy

Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na stránce reference.

ZÍSKAT DOTACI