Dne 22.3.2017 došlo k aktualizaci, která byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4. V rámci této aktualizace došlo k posunutí výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání  na 13. 9. 2017.