Aktuální Výzvy

 • Dotace na zajištěná povodňové ochrany intravilánu a snižování rizika povodní
  Cílem 113. výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Typy podporovaných projektů a aktivit Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a […]
 • Výzva na posílení přirozené funkce krajiny
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 51, jejímiž podporovanými aktivitami jsou hlavně posílení přirozené funkce krajiny. Podporované aktivity:  Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích […]
 • Energeticky úsporné renovace veřejných budov do konce ledna 2019!
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 100, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. Podporované aktivity:  Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Celkové nebo dílčí energeticky […]
 • Dotace na inovativní nápady malých a středních podniků
  Posláním programu EUROSTARS, společné iniciativy EUREKA (Europe-wide Network for Market-Oriented Industry) a Evropské unie, je podpořit tržně orientované výzkumné a vývojové aktivity prováděné především malými a středními podniky. Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých a středních podniků provádějících výzkumnou […]
 • Možnosti podpory pro malé, střední i velké pivovary, jejich zaměstnance i pivovarníky
  Pokud vlastníte či přemýšlíte o zřízení malého pivovaru obraťe svou pozornost na 3 aktuální výzvy z evropských fondů. Jsou zaměřeny na tvorbu nových pracovních míst, rekvalifikaci podnikatelů i zaměstnanců a v závěru i na modernizaci vybavení pivovaru pro menší energetickou […]
 • Podpora celoživotního vzdělávání na vysokých školách
  Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí posílit schopnost reflexe aktuálních potřeb trhu práce prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Cílem výzvy je příprava kvalitního vysokoškolského prostředí prostřednictvím zvyšování kompetencí lidských zdrojů pro budoucí tvorbu programů celoživotního vzdělávání v podmínkách měnících […]
 • Malé i střední podniky mohou žádat o dotaci na školící centra pro své zaměstnance
  Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč. Podporované aktivity Výstavba nových školicích […]
 • Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v celé ČR
  Právě probíhá příprava dvou výzev na podporu péče o nejmenší děti. Výzvy budou nabízet možnost provozu mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let (včetně), s kapacitou přesně 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní […]
 • Žádejte na zlepšení kvality zeleně a revitalizaci ploch v obcích
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 115, jejímiž podporovanými aktivitami jsou zlepšení kvality prostředí v obcích a cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Podporované aktivity   Kdo může žádat o dotaci Kraje […]
 • Stá výzva OPŽP cílí půlmiliardou na snížení energetické náročnosti veřejných budov
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 100, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budo a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Podporované aktivity Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: Zateplení obvodového pláště budovy, výměna […]
 • Digitalizace ve všech formách je cílem nové výzvy. Žádat mohou nejen školy
  Cílem výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II je podpořit inovace výuky prostřednictvím vzniku nových digitálních vzdělávacích zdrojů pro digitální vzdělávání: mobil/online aplikace, lokalizace zahraničních zdrojů, aktivity vztahující se k digitální gramotnosti a informatickému myšlení. Klíčem je rozvinutí podpory vývoje inovací pomocí […]
 • Čtvrtá výzva Úspory energie nabízí všem podnikatelům možnost modernizovat své vybavení
  Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla […]
 • Dotační příležitosti v oblasti podnikání a podpory inovace pro konkurenceschopnost
  Souhrn nejnovějších a aktuálních informací o vyhlášených výzvách v OP PIK pro školy, výzkumné i neziskové organizace, podnikatelské subjekty a mnohé další. Program podporuje inovační sítě – klastry, technologické platformy a další typy kooperačních sítí. Předmětem je zintenzivnění společných výzkumných, […]
 • Dotační příležitosti pro oblast týkající se sociálního bydlení
  „Klasická“ výzva na sociální bydlení pokrývající celou ČR končí 18. 9. 2018, ale o dotaci na sociální bydlení lze žádat také skrze jiné nástroje IROP. Jedná se o tři výzvy určené pro konkrétní území v ČR a vždy příjem žádostí […]
 • Aktualizovaný přehled výzev pro NNO
  Pro nestátní neziskové organizace jsme připravili aktualizovaný přehled již vyhlášených ale i nových plánovaných výzev. Na začátek příštího roku se posouvá vyhlášení výzev na podporu komunitního života a posouvá se datum ukončení žádostí systémových projektů do výzvy č. 082 Operačního […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Čtěte prosincovou Prioritu, je o úspěšných projektech i tipech pro domácnost 10.12.2018
  Co se dá postavit za miliardu korun? Je toho dost a něco nového možná brzy vznikne i ve vaší obci. Více než sto projektů získalo dotaci, budovat se budou kanalizace i čistírny, zelenou dostaly inovativní projekty a do ulic měst se rozjedou ekologická vozidla.
 • Aktualizovali jsme harmonogramy výzev na rok 2019 30.11.2018
  S platností od 28. 11. 2018 jsme provedli aktualizaci harmonogramů dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Jedná se o 2. verzi harmonogramu výzev OPŽP na rok 2019, 6. verzi harmonogramu OPŽP pro CLLD a ITI a 25. verzi střednědobého harmonogramu.
 • Přihlaste svůj dům do soutěže – novostavbu i rekonstrukci 21.11.2018
  Registrace staveb do soutěže Pasivní dům 2018 je v plném proudu. Zahájení proběhlo 18. září, již tradičně na veletrhu FOR ARCH. Státní fond životního prostředí ČR se poprvé stal spoluvyhlašovatelem soutěže a přinesl novou kategorii Zelená rekonstrukce. Stavby je možné přihlásit až do 3. prosince.
 • Nový pořad ČT „Klima mění Česko“ ukáže hrozby ale i příležitosti klimatické změny 12.11.2018
  Globální klimatickou změnou, jejími dopady na život lidí i konkrétními aktivitami na ochranu klimatu v ČR se bude zabývat nová dokumentární mini-série České televize s názvem Klima mění Česko. Její vznik podpořil i Státní fond životního prostředí ČR, jenž řadu let poskytuje státní investice projektům, které na změnu klimatu reagují nebo se jí snaží předcházet.
 • Priorita představuje dotace proti zápachu a radí k Dešťovce 9.11.2018
  Není příjemné bydlet či pracovat u podniku, který vypouští do okolí zápach. I když provozy splňují stále přísnější imisní limity, mnohdy je to při výrobě v jejich okolí cítit. Právě pro takové případy je tady dotační výzva, díky které mohou podniky snížit množství vypouštěného zápachu a těžkých kovů.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti 6.12.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 5. 12. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 82/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82) oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (822).
  Michala Trličíková
 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 3.12.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 30. 11. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 853005 v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení kontrol projektů a rizik (853).
  Radka Pospíšilová
 • Nová výzva Housing First 2.12.2018
  Upozorňujeme, že dnes byla vyhlášena výzva č. 108 OPZ "Podpora programu Housing First (Bydlení především)".
  Michala Trličíková
 • Nabídka 3 pracovních míst na řídicím orgánu OPZ 30.11.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 28. 11. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 81/2018 na obsazení 3 pracovních pozic v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly I (824).
  Radka Pospíšilová
 • Aktualizace výzvy na podporu sociálního začleňování 22.11.2018
  Upozorňujeme, že výzva č. 052 OPZ "Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva" byla k 20. 11. 2018 aktualizována.
  Michala Trličíková

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 5.12.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 12. 2018 vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí The post Výzva č. 49 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 44 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy 28.11.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. listopadu 2018 vyhlášení výzvy č. 44 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. Tato výzva je zaměřena a opatření pro preferenci  povrchové The post Výzva č. 44 […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II 12.9.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 2. 10. 2018 revokaci výzvy č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II. Tato revize nabývá účinnosti od 2. 10. 2018. Obsahem revokace byla úprava výzvy č. 45 v části 3.5. „Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování“, kde se mění míra The post Výzva č. 45 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II 7.3.2018
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. září 2018 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. Celková výše projektu činí 3,63 mil. Kč, projekt je zaměřen na provoz dětské skupinky. Usnesení ZHMP: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=536355 K 28. The post Výzva č. 42 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť 24.1.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je The post Výzva č. 38 […]
  Aneta Raková