Aktuální Výzvy

12.1.2021

Plánované vyhlášení výzvy na inovační poptávku veřejného sektoru IV

Cílem je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. (Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných […]
5.1.2021

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR)

Tato výzva Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR) je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. […]
22.12.2020

Nová výzva zaměřená na realizaci energeticky kvalitních úsporných projektů

Uvažujete ve Vaší společnosti o realizaci úsporných opatření? Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém programu EFEKT právě zveřejnilo výzvu zaměřenou na financování energetického posouzení a studie proveditelnosti. Výzva 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe Vám […]
16.12.2020

Přemýšlíte o realizaci úsporných opatření ve Vašem podniku?

Státní program na podporu úspor energie vyhlašuje výzvu zaměřenou na realizaci energeticky úsporných projektů. Tato výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti objektů ve veřejném sektoru a objektů pro podnikatelské účely.  Rozpočet programu na rok 2021: 150 mil. Kč Maximální […]
9.12.2020

Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie. Z programu lze hradit:  Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství: fotovoltaické elektrárny (FVE), geotermální zdroje energie. Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství: […]
9.12.2020

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu

Program ENERG ETS je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS. Dotace je určena pro tyto aktivity:  Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 […]
9.12.2020

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Plánujete využívat obnovitelné zdroje energie ve Vašem podniku? Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu zaměřenou na využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie. V rámci této výzvy bude podpořena rekonstrukce […]
25.11.2020

Úspory energie – Výzva VI

Termín k podání žádosti o dotaci Datum vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2020, 14:00 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. duben 2021, 23:59:59 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovat podpory jinak. V […]
2.11.2020

Podpora sociálního začleňování v Praze

Výzva č. 139 OP Z podporuje sociální začleňování vybraných oblastí, jako case management, zadluženost, inovativní řešení bezdomovectví, závislosti, duševní onemocnění, podpora ohrožených rodin, paliativní péče, podpora osob se zdravotním postižením a rozvíjení a zkvalitňování poskytovaných služeb/aktivit  (metodická podpora, supervize, síťování, […]
5.10.2020

Na digitální transformaci podniků je zaměřena nová výzva Technologie

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů. Způsobilé výdaje Výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Životní prostředí

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS Evropské programy

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Podnikání a inovace pro konkurencesch.

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS Kreativní Evropa

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Zaměstnanost

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Praha – pól růstu

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.