Aktuální Výzvy

 • Nové výzvy na třídění a recyklace odpadů nejen pro obce
  Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří  ČR dalšími prostředky z evropských fondů. Na odpadové hospodářství uvolní 600 milionů korun. S jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění, zvýšit energetickou soběstačnost a snížit množství odpadů končících na […]
 • Možnosti bydlení seniorů
  Současná nabídka bydlení pro seniory je kapacitně nedostačující a při postupně stárnoucí populaci u nás je potřeba tyto kapacity ještě více rozšiřovat. Při zhoršení zdravotního stavu seniora v jeho povědomí či v povědomí jeho příbuzných vyvstane možnost jít do domova seniorů. […]
 • Platformy pro inovaci kulturního obsahu
  Pilotní projekt na podporu inovací a nových technologií v oblasti tvorby, distribuce a propagace evropského obsahu a spolupráce mezi různými obory (film, hudba, vydavatelství, multimédia atd.). Mělo by jít buď o novou službu nebo rozšíření už existující infrastruktury (co se […]
 • Dotační možnosti pro podnikatele
  Výzvy jsou zaměřeny z větší části na podporu malých a středních podniků, některé nabízí finanční podporu i podnikům velkým. Je podporována spolupráce s výzkumnou sférou, vlastní podnikové záměry i bezúročné úvěry. Definice velikosti podniků V rámci kategorie malých a středních podniků […]
 • Komunitní centra v Praze na přelomu roku 2019/2020
  Jedná se celkem o tři výzvy, podporující komunitní centra, soc. služby a soc. podnikání: a) výzva č. 46 – investiční – pro situaci, kdy je potřeba zrekonstruovat, upravit prostory, nakoupit vybavení b) Výzva č. 47 – neinvestiční – pro situaci, […]
 • Poslední dvě výzvy pro Prahu pro tento rok
  Výzva č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let, Pořízení vybavení a zařízení, stavební úpravy Kdo může žádat o dotaci: […]
 • Neformální vzdělávání v Ostravské aglomeraci
  Výzva IROP č. 17 ITI Neformální vzdělávání II. je určena pro stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, […]
 • Investice pro sociální podnikání
  Podpora může být poskytnuta na vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku nebo na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ, tedy výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Podpořeny mohou být pouze projekty v území se schválenou strategií pro Koordinovaný […]
 • Nové možnosti dotací v Obnovitelných zdrojích energie
  Cílem programu OP PIK a páté výzvy Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Podporované aktivity – Nové výstavba větrných elektráren, […]
 • Podpora elektromobilů a nízkoemisních vozidel pro obce
  Již potřetí v řadě nabízí Ministerstvo životního prostředí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu vozidly na alternativní pohon resort podporuje i dobíjecí stanice a rozšiřuje okruh příjemců. Připraveno je celkem 100 milionů korun pro obce, kraje a […]
 • Nemovitosti pro cestovní ruch
  Program se připravuje: bude otevřen od 7/2019 Smyslem programu Nemovitosti pro cestovní ruch je poskytnout podnikatelům finanční prostředky na rekonstrukci brownfieldů k vybudování nových hotelových zařízení ve výši až 100 milionů.   Pro koho je program určený a kde lze […]
 • Souhrnný přehled dotačních možností pro obce
  Přehled možností finanční podpory obcím z národních i evropských fondů od výstavby dostupných bytů, modernizaci škol a sportortovní příležitosti až po zlepšení kvality prostředí a vybudování cyklostezek. V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu […]
 • Výzva k předkládání žádostí o úvěr v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů
  Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 20. května 2019 výzvu k podávání žádostí o úvěr dle NV č.112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů […]
 • DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ROCE 2019 (PRO OBCE)
  Státní fond rozvoje bydlení vypsal dne 20. května 2019 dotace na sociální bydlení. Do výzvy o alokaci 650 mil. Kč je možné podávat žádosti kontinuálně. Výzva nemá stanoven žádný termín, do kdy nejpozději je nutné žádosti doručit. Nicméně se dá […]
 • Dotace pro podnikatele v roce 2019
  Programové období 2014-2020 se zvolna uzavírá a některé dotační programy se blíží vyčerpání, přesto i letos budou mít podnikatelé řadu dotačních příležitostí. Nejzajímavější témata? Výzkum, vývoj (VaV) a inovace, úspory energií, Průmysl 4.0 a ICT vybavení, v určitých regionech pak brownfieldy. […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2019 31.7.2019
  Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí pro rok 2019, platný od 31. července 2019. Změna spočívá v upravení termínu vyhlášení výzev č. 126 a 134 z 1. na 9. srpna 2019.
 • S letní Prioritou dostanete i speciál DŘEVO&stavby pro města a obce 19.7.2019
  Ve schránkách už brzy najdete letní číslo Priority. Společně s ní vám přijde i bonus v podobě ročenky časopisu DŘEVO&stavby. V ní si kromě jiného můžete přečíst o možnostech renovace brutalistních budov.
 • Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ 1.7.2019
  Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 1. 7. 2019.
 • Došlo k aktualizaci harmonogramů výzev na rok 2019 28.6.2019
  Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobý harmonogram výzev do roku 2019.
 • Červnová Priorita se věnuje Norským fondům 13.6.2019
  Norské fondy se naplno rozjíždějí. Na ochranu českého životního prostředí budou postupně přitékat desítky milionů korun. V Prirotě vám přinášíme přehled o dotačních výzvách, vysvětlujeme, co Norské fondy vlastně jsou a můžete si přečíst i zkušenosti skandinávských kolegů s ochranou životního prostředí. A jak o české přírodě přemýšlí norský velvyslanec v Česku? To se dozvíte z našeho rozhovoru.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 43 – Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy 24.4.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 15. dubna 2019 vyhlášení výzvy č. 43 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty The post Výzva č. 43 […]
  Kateřina Skanderová
 • Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I 26.3.2019
  Dne 27. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I. Celkem bylo předloženo 53 žádostí o podporu v objemu 308 514 743,85 Kč. Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 3. 2019 vyhlášení výzvy č. 51- The post Výzva č. 51 […]
  Nina Bořkovcová
 • Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II 26.3.2019
  Dne 27. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II. Celkem bylo předloženo 8 žádostí o podporu v objemu 47 294 863,50 Kč. Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 3. 2019 vyhlášení výzvy The post Výzva č. 52 […]
  Veronika Fialová
 • INFIN – Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze 19.3.2019
  Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je na něj vyčleněno 400 milionů Kč. Příjem žádosti bude spuštěn The post INFIN – Bezúročný […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 5.12.2018
  K 28. 3. 2019 (1. průběžná uzávěrka příjmu žádostí o podporu) bylo do této výzvy podáno celkem 24 projektů v celkové výši 24 707 994 Kč, což činí 8 % z celkové alokace výzvy (300 mil. Kč). Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 12. 2018 vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s The post Výzva č. 49 […]
  Veronika Fialová