Aktuální Výzvy

 • Dotace na zajištěná povodňové ochrany intravilánu a snižování rizika povodní
  Cílem 113. výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Typy podporovaných projektů a aktivit Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a […]
 • Výzva na posílení přirozené funkce krajiny
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 51, jejímiž podporovanými aktivitami jsou hlavně posílení přirozené funkce krajiny. Podporované aktivity:  Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích […]
 • Energeticky úsporné renovace veřejných budov do konce ledna 2019!
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 100, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. Podporované aktivity:  Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Celkové nebo dílčí energeticky […]
 • Dotace na inovativní nápady malých a středních podniků
  Posláním programu EUROSTARS, společné iniciativy EUREKA (Europe-wide Network for Market-Oriented Industry) a Evropské unie, je podpořit tržně orientované výzkumné a vývojové aktivity prováděné především malými a středními podniky. Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých a středních podniků provádějících výzkumnou […]
 • Možnosti podpory pro malé, střední i velké pivovary, jejich zaměstnance i pivovarníky
  Pokud vlastníte či přemýšlíte o zřízení malého pivovaru obraťe svou pozornost na 3 aktuální výzvy z evropských fondů. Jsou zaměřeny na tvorbu nových pracovních míst, rekvalifikaci podnikatelů i zaměstnanců a v závěru i na modernizaci vybavení pivovaru pro menší energetickou […]
 • Podpora celoživotního vzdělávání na vysokých školách
  Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí posílit schopnost reflexe aktuálních potřeb trhu práce prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Cílem výzvy je příprava kvalitního vysokoškolského prostředí prostřednictvím zvyšování kompetencí lidských zdrojů pro budoucí tvorbu programů celoživotního vzdělávání v podmínkách měnících […]
 • Malé i střední podniky mohou žádat o dotaci na školící centra pro své zaměstnance
  Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč. Podporované aktivity Výstavba nových školicích […]
 • Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v celé ČR
  Právě probíhá příprava dvou výzev na podporu péče o nejmenší děti. Výzvy budou nabízet možnost provozu mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let (včetně), s kapacitou přesně 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní […]
 • Žádejte na zlepšení kvality zeleně a revitalizaci ploch v obcích
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 115, jejímiž podporovanými aktivitami jsou zlepšení kvality prostředí v obcích a cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Podporované aktivity   Kdo může žádat o dotaci Kraje […]
 • Stá výzva OPŽP cílí půlmiliardou na snížení energetické náročnosti veřejných budov
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 100, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budo a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Podporované aktivity Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: Zateplení obvodového pláště budovy, výměna […]
 • Digitalizace ve všech formách je cílem nové výzvy. Žádat mohou nejen školy
  Cílem výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II je podpořit inovace výuky prostřednictvím vzniku nových digitálních vzdělávacích zdrojů pro digitální vzdělávání: mobil/online aplikace, lokalizace zahraničních zdrojů, aktivity vztahující se k digitální gramotnosti a informatickému myšlení. Klíčem je rozvinutí podpory vývoje inovací pomocí […]
 • Čtvrtá výzva Úspory energie nabízí všem podnikatelům možnost modernizovat své vybavení
  Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla […]
 • Dotační příležitosti v oblasti podnikání a podpory inovace pro konkurenceschopnost
  Souhrn nejnovějších a aktuálních informací o vyhlášených výzvách v OP PIK pro školy, výzkumné i neziskové organizace, podnikatelské subjekty a mnohé další. Program podporuje inovační sítě – klastry, technologické platformy a další typy kooperačních sítí. Předmětem je zintenzivnění společných výzkumných, […]
 • Dotační příležitosti pro oblast týkající se sociálního bydlení
  „Klasická“ výzva na sociální bydlení pokrývající celou ČR končí 18. 9. 2018, ale o dotaci na sociální bydlení lze žádat také skrze jiné nástroje IROP. Jedná se o tři výzvy určené pro konkrétní území v ČR a vždy příjem žádostí […]
 • Aktualizovaný přehled výzev pro NNO
  Pro nestátní neziskové organizace jsme připravili aktualizovaný přehled již vyhlášených ale i nových plánovaných výzev. Na začátek příštího roku se posouvá vyhlášení výzev na podporu komunitního života a posouvá se datum ukončení žádostí systémových projektů do výzvy č. 082 Operačního […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Nový pořad ČT „Klima mění Česko“ ukáže hrozby ale i příležitosti klimatické změny 12.11.2018
  Globální klimatickou změnou, jejími dopady na život lidí i konkrétními aktivitami na ochranu klimatu v ČR se bude zabývat nová dokumentární mini-série České televize s názvem Klima mění Česko. Její vznik podpořil i Státní fond životního prostředí ČR, jenž řadu let poskytuje státní investice projektům, které na změnu klimatu reagují nebo se jí snaží předcházet.
 • Priorita představuje dotace proti zápachu a radí k Dešťovce 9.11.2018
  Není příjemné bydlet či pracovat u podniku, který vypouští do okolí zápach. I když provozy splňují stále přísnější imisní limity, mnohdy je to při výrobě v jejich okolí cítit. Právě pro takové případy je tady dotační výzva, díky které mohou podniky snížit množství vypouštěného zápachu a těžkých kovů.
 • Skončila sanace staré ekologické zátěže na Milevsku 6.11.2018
  Slavnostní ukončení sanace v bývalém státním podniku na Milevsku uzavřelo dnes několik let trvající práce na odstranění kontaminovaných zemin, navážek a odpadů z provozu obalovny živičných směsí bývalého státního podniku Silnice Písek. Za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce ukončil podnik DIAMO odstranění staré ekologické zátěže zejména přítomnými látkami typu polychlorovaných bifenylů (PCB).
 • Povinné zpracování CBA analýzy v žádostech o změnu u vodohospodářských projektů 5.11.2018
  Upozorňujeme žadatele, kteří mají podanou žádost o dotaci na kanalizace, čistírny a dodávky pitné vody (SC 1.1 a SC 1.2 OPŽP), na povinnost zpracovávat analýzu nákladů a přínosů v modulu CBA MS2014+ i k žádosti o změnu. CBA analýzu je tedy nutné zpracovat nejen při podání žádosti, ale také v případě aktualizace jakékoliv datové oblasti […]
 • Dotace z OPŽP míří na protipovodňová opatření, obnovu přírody i ochranu proti šelmám 26.10.2018
  Na 65 žadatelů o dotaci z Operačního programu Životní prostředí se může radovat. Ministerstvo životního prostředí schválilo finanční podporu dalším projektům v souhrnné výši téměř 244 milionů korun. Schválené dotace z evropských fondů pomohou městům a obcím posílit protipovodňovou ochranu nebo zabezpečit padající skály. Přispějí i k péči o přírodu, zlepšení vodního režimu a pomohou […]

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 12.11.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12. 11. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 832010 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy II (832).
  Radka Pospíšilová
 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 12.11.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12. 11. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 832007 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy II (832).
  Radka Pospíšilová
 • Pracovní veletrh Profesia Days 6.11.2018
  Zveme Vás na veletrh pracovních příležitostí Profesia Days, která se koná ve středu 7. 11. a ve čtvrtek 8. 11. v pražských Letňanech. Mezi vystavovateli najdete i stánek OPZ (MPSV).
  Adéla Pobořilová
 • Aktualizace pokynů pro práci s IS KP14+ 1.11.2018
  Upozorňujeme, že byly aktualizovány pokyny (návody) pro práci v IS KP14+. Úpravy zohlednily rozvoj tohoto systému.
  Michala Trličíková
 • Nová výzva na podporu sociálního začleňování v Praze 1.11.2018
  Upozorňujeme, že 1. 11. 2018 byla vyhlášena výzva č. 095 OPZ "Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)".
  Michala Trličíková

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II 12.9.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 2. 10. 2018 revokaci výzvy č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II. Tato revize nabývá účinnosti od 2. 10. 2018. Obsahem revokace byla úprava výzvy č. 45 v části 3.5. „Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování“, kde se mění míra The post Výzva č. 45 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II 7.3.2018
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. září 2018 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. Celková výše projektu činí 3,63 mil. Kč, projekt je zaměřen na provoz dětské skupinky. Usnesení ZHMP: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=536355 K 28. The post Výzva č. 42 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť 24.1.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je The post Výzva č. 38 […]
  Aneta Raková
 • Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III 17.1.2018
  Dne 17. 10 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Do této výzvy bylo předloženo celkem 12 žádostí o podporu v objemu 976 065 412,71 Kč. Počet žádostí o podporu, které splnily kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí – 2 žádosti o podporu v objemu 89 The post Výzva č. 39 […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání 15.11.2017
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. září 2018 schválilo poskytnutí podpory 118 projektům předložených v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR.  Podpora bude směřovat do oblasti „Inkluze a multikulturní vzdělávání“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a The post Výzva č. 28 […]
  Veronika Fialová