Aktuální Výzvy

19.4.2021

Blíží se výzva IX programu Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlásit dne 27.5.2021 novou výzvu k předložení projektových žádostí v rámci programu Aplikace. Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. […]
19.4.2021

V rámci končícího OP PIK bude vyhlášená poslední výzva programu Potenciál

Poslední výzvu oblíbeného programu plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit již 27.5.2021. Jedná se o výzvu s cílem zavádět a navyšovat počet společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Podporuje prohloubení spolupráce společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi a […]
19.4.2021

Plánovaná výzva programu Inovace

Cílem Výzvy IX Inovace (inovační projekt), jejíž vyhlášení je naplánováno na 28.5.2021, bude posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. To by mělo následně vést k zvýšení inovační výkonnosti podniku. Parametry Termín příjmu žádostí: 06.2021 – 30.09.2021 Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld. Výše dotace: […]
17.3.2021

TREND Nováčci – TAČR

TREND – Nováčci Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. března 2021 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu Nováčci je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné […]
20.1.2021

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlašuje dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost. Výzva podporuje vytvoření a […]
20.1.2021

Nová šance na získání podpory pro vznik i provoz dětských skupin v Praze

Cílem výzvy č. 59 bude zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti jako podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Podporované aktivity Vznik a provoz […]
12.1.2021

Plánované vyhlášení výzvy na inovační poptávku veřejného sektoru IV

Cílem je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. (Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných […]
5.1.2021

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR)

Tato výzva Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR) je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. […]
22.12.2020

Nová výzva zaměřená na realizaci energeticky kvalitních úsporných projektů

Uvažujete ve Vaší společnosti o realizaci úsporných opatření? Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém programu EFEKT právě zveřejnilo výzvu zaměřenou na financování energetického posouzení a studie proveditelnosti. Výzva 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe Vám […]
16.12.2020

Přemýšlíte o realizaci úsporných opatření ve Vašem podniku?

Státní program na podporu úspor energie vyhlašuje výzvu zaměřenou na realizaci energeticky úsporných projektů. Tato výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti objektů ve veřejném sektoru a objektů pro podnikatelské účely.  Rozpočet programu na rok 2021: 150 mil. Kč Maximální […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Životní prostředí

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS Evropské programy

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Podnikání a inovace pro konkurencesch.

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS Kreativní Evropa

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Zaměstnanost

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.

RSS OP Praha – pól růstu

  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.