Mgr. Markéta Jankovská

5.4.2017

OPZ: Nové dokumenty pro příjemce ve výzvách č. 43 a č 60 na další profesní vzdělávání:

Operační program zaměstnanost: Nové dokumenty pro příjemce ve výzvách č. 43 a č 60 na další profesní vzdělávání Upozorňujeme, že byly zveřejněny nové dokumenty pro příjemce ve výzvách zaměřených na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady. Dokumenty jsou ke stažení […]
1.4.2017

Představení výzev na výzkum pod patronací Technologické agentury

V současné době podporuje Technologická agentura ČR (TA ČR) více než 1500 projektů aplikovaného výzkumu s ročním celkovým rozpočtem přes 4 miliardy korun. Podpora aplikovaného výzkumu, uplatnění výsledků vědeckého zkoumání v praxi a jejich komerční využití jsou mezi hlavními prioritami […]
1.4.2017

Aktualizace harmonogramu výzev OP Praha – pól růstu na rok 2017

Dne 22.3.2017 došlo k aktualizaci, která byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4. V rámci této aktualizace došlo k posunutí výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání  na 13. 9. 2017.
30.3.2017

MPO chystá spolu s ČMZRB bezúročné investiční úvěry

Prostřednictvím programu EXPANZE bude na podporu malých a středních podnikatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyčleněno 8,8 miliard korun. Bezúročnými investičními úvěry bude podpořeno přibližně 900 podnikatelských projektů. Cílem programu Expanze je usnadnit malým […]
30.3.2017

POVEZ II opět spouští příjem žádostí

Úřad práce ČR sděluje, že 20. 3. 2017 byl obnoven příjem žádostí v projektu POVEZ II, který byl dne 23. 8. 2016 dočasně pozastaven. Důvodem byla snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého […]
18.11.2016

Podpora vybudování a provozu dětských skupin (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chystá v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) další výzvu na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost. Vyhlášení výzvy “Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu” je plánované na 30. […]
17.10.2016

Program obnovy venkova z národních zdrojů opět startuje příjem žádostí

Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Od 18. 10. 2016 dne lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí, stranou […]
17.10.2016

MMR vyhlašuje národní dotace, díky kterým rozdělí žadatelům více než 1 mld. českých korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy v rámci národních programů. Rozhodlo se tak vyjít vstříc žadatelům o dotaci a vyhlásit výzvy s výrazným předstihem; otevřel se příjem žádostí o dotaci pro rok 2017. Ministerstvo mezi regiony ČR rozdělí přes miliardu […]