Správce Dotace CELKOM

20.1.2021

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlašuje dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost. Výzva podporuje vytvoření a […]
20.1.2021

Nová šance na získání podpory pro vznik i provoz dětských skupin v Praze

Cílem výzvy č. 59 bude zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti jako podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Podporované aktivity Vznik a provoz […]
12.1.2021

Plánované vyhlášení výzvy na inovační poptávku veřejného sektoru IV

Cílem je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. (Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných […]
5.1.2021

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR)

Tato výzva Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR) je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. […]
22.12.2020

Nová výzva zaměřená na realizaci energeticky kvalitních úsporných projektů

Uvažujete ve Vaší společnosti o realizaci úsporných opatření? Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém programu EFEKT právě zveřejnilo výzvu zaměřenou na financování energetického posouzení a studie proveditelnosti. Výzva 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe Vám […]
16.12.2020

Přemýšlíte o realizaci úsporných opatření ve Vašem podniku?

Státní program na podporu úspor energie vyhlašuje výzvu zaměřenou na realizaci energeticky úsporných projektů. Tato výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti objektů ve veřejném sektoru a objektů pro podnikatelské účely.  Rozpočet programu na rok 2021: 150 mil. Kč Maximální […]
9.12.2020

Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie. Z programu lze hradit:  Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství: fotovoltaické elektrárny (FVE), geotermální zdroje energie. Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství: […]
9.12.2020

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu

Program ENERG ETS je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS. Dotace je určena pro tyto aktivity:  Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 […]
9.12.2020

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Plánujete využívat obnovitelné zdroje energie ve Vašem podniku? Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu zaměřenou na využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie. V rámci této výzvy bude podpořena rekonstrukce […]
25.11.2020

Úspory energie – Výzva VI

Termín k podání žádosti o dotaci Datum vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2020, 14:00 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. duben 2021, 23:59:59 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovat podpory jinak. V […]