Blíží se výzva IX programu Aplikace

Blíží se výzva IX programu Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlásit dne 27.5.2021 novou výzvu k předložení projektových žádostí v rámci programu Aplikace. Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Parametry

 • Termín příjmu žádostí: 06.2021- 31.07.2021
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 2,5 mld.
 • Výše dotace: 2 mil. – 50 mil., max. 100 mil. Kč v rámci účinné spolupráce
 • Druh výzvy: kolová
 • Realizace projektu: území celé České republiky mimo hlavní město Praha
 • Dotace je pro: malé, střední a velké podniky

Cílem podpory je:

 • Získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví (není podmínkou)

Zaměření dotace:

 • Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • Předpokládá se dosažení alespoň jednoho z výsledků: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.

Výše dotace

 • Průmyslový výzkum

– malý podnik = 70 %

– střední podnik = 60 %

– velký podnik = 50 %

 • Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

– malý podnik = 80 %

– střední podnik = 75 %

– velký podnik = 65 %

        – organizace pro výzkum a šíření znalostí = 85 %

 • Experimentální vývoj

– malý podnik = 45 %

– střední podnik = 35 %

– velký podnik = 25 %

 • Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

– malý podnik = 60  %

– střední podnik = 50  %

– velký podnik = 40 %

– organizace pro výzkum a šíření znalostí = 85 %

Náklady, které lze platit z dotace:

 • Osobní náklady (mzdy a pojistné)
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů DHM
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • Náklady na poradenské služby VaV
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu (např. energie, internet, telefon, kancelářské potřeby, cestovné, osobní náklady administrativních a řídících pracovníků – finanční manažer, koordinátor, účetní apod.)

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/