Blíží se zveřejnění 3. výzvy programu INTERREG CENTRAL EUROPE

Blíží se zveřejnění 3. výzvy programu INTERREG CENTRAL EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí dne 21. září 2017 novou výzvu k předložení projektových žádostí v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Cílem programu je řešení společných problémů nadnárodního významu. Skrze tento program bude možné finančně podpořit nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů a v oblasti dopravy. Pro projektové partnery z České republiky jsou projekty i nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů.

Podporované aktivity

 • Podpořit bude možné aktivity nadnárodní spolupráce, které se týkají inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů a dopravy
 • Prioritní osy programu a možné aktivity jsou následující, tematický rozsah specifických cílů bude částečně omezen:
 • Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
  • Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
  • Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech
 • Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
  • Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
  • Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
 • Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
  • Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
  • Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
  • Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít
 • Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
  • Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
  • Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

Kdo může žádat o dotaci

 • Program je určen 76 regionům (tj. 9 státům) spadajících do širší geografické oblasti Střední Evropa
 • Žádat o podporu mohou právnické osoby

Míra spolufinancování

Míra podpory činí až 85 % způsobilých nákladů.

Časová a místní způsobilost výdajů

3. výzva Interreg CENTRAL EUROPE bude vyhlášena 21. září 2017 a uzavřena 25. ledna 2018 (přesný čas i další informace budou stanoveny v dokumentech pro žadatele).

Datum vyhlášení výzvy

21. 9. 2017

Odkaz informace o programu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI