Bydlení pro seniory – KODUS

Program Podpora bydlení

Výzva č. 1/2020/117D064  Komunitní dům seniorů

Dotace je určena na výstavbu či rekonstrukci prostor sloužících k bydlení seniorů. Cílovou skupinou jsou soběstační senioři, nejedná se tedy např. o dům s pečovatelskou službou. Základními podmínkami dotace je regulované nájemné v aktuální výši 61,10 Kč na metr čtvereční bytu, které bude do budoucna navyšováno přibližně o hodnotu inflace. Samozřejmě se do nájemného nezapočítává individuální spotřeba energií, ani další poskytované služby mimo nájemného (např. dovážka obědů). Je možné žádat buď o několik bytů pro seniory, nebo vybudovat tzv. komunitní dům seniorů (KODUS). V případě KODUSu je nutné splnit podmínku, aby zde existovala společenská místnost pro seniory a bylo zde minimálně 10 bytů, maximálně 25 bytů.

Samotná dotace je stanovena fixně na maximálně 600 000 Kč na jeden byt. Maximální výše podpory na jednoho žadatele poté činí 500 000 Euro, což je v přepočtu cca 12,7 mil. Kč. Je nutné se zavázat k provozování bytů pro seniory na dobu 20 let. Maximální podlahová plocha bytu je 50 metrů čtverečních. Příjem žádostí probíhá do 21. 1. 2020. K žádosti je nutné doložit pravomocné stavební povolení, výzva je tedy zaměřena na akce s vyšší stavební připraveností.

 

Podporované aktivity

  • výstavbu či rekonstrukci prostor sloužících k bydlení seniorů

 

Kdo může žádat o dotaci

obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech

 

Cílové skupiny

osoby v ekonomicky neaktivním věku – senioři

Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek v případě 2 členné domácnosti.

 

Celková alokace výzvy: 260 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 600 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 12,7 mil

Forma podpory: ex-post

 

Míra spolufinancován:

Max. 600 000 Kč na jeden byt, v Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů;

Projekt lze podávat od 21. 10. 2019 do 21. 1. 2020, do 12 hodin dopoledne

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2022.

Místo realizace: celá ČR

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/