Nezařazené

7.8.2020

SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“

Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí. Přínosem projektů je především zvýšení odolnosti regionů a obcí vůči projevům změny klimatu s využitím vhodné zelené a modré infrastruktury identifikované ve strategických dokumentech (klimatických strategiích), které […]
7.7.2020

Podpora inkluze Romů a posilování jejich postavení

Ministerstvo financí vyhlásilo dvě otevřené výzvy, a to na podporu romských platforem v krajích a na místní úrovni (tzv. HROVA1A) a na podporu budování kapacit romských poradců (tzv. HROVA1B) v rámci programu Lidská práva. Výzvy podpoří projekty, které přispějí například […]
18.5.2020

Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo 15. 5. 2020 otevřenou výzvu v rámci programu Zdraví. Celková alokace: 134 302 597 CZK Minimální výše grantu: 5 140 000 Kč (200 000 EUR) Maximální […]
9.1.2020

Dotace v Praze v roce 2020

Poslední možnosti finanční podpory pro žadatele na území hl. m. Prahy z OP Praha – půl růstu v roce 2020:
3.1.2020

Podpora sociální oblasti

Přehled možností finanční podpory nestátním neziskovým organizacím působících v sociální oblasti z národních fondů:
4.11.2019

Získejte podporu pro výzkumnou činnost podniků napříč státy

Program je určený na podporu specificky zaměřených VaV (výzkum a vývoj) konsorcií, podmínkou je zastoupení malých a středních podniků (MSP) provádějících výzkum a vývoj. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace, navíc tyto mohou získat podporu až 100% z nákladů. […]
10.10.2019

Zahájení programu Zdraví a další výzvy z Norských fondů

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 proběhlo v prostorech Velkopřevorského paláce v Praze slavnostní zahájení programu Zdraví. Zahajovací konference se zúčastnilo více než 100 zástupců zdravotnických organizací, státních institucí i neziskových a pacientských organizací. Program Zdraví je zaměřen na tři hlavní […]
26.9.2019

Dotační možnosti na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení

Byl vyhlášen nový program podporujícího rekonstrukci či výstavbu hřišť nebo hal, který zároveň slibuje transparentnější rozdělování finančních prostředků. Výzva je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení […]
16.9.2019

PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ (DĚTSKÉ KLUBY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY) MIMO PRAHU

V lednu příštího roku bude vyhlášená výzva podporující rodiče žáků 1. stupně základních škol zajistit jejich dětem kvalitní služby péče o děti mimo školní vyučování ve formě dětských klubů a příměstských táborů.   Podporované aktivity: zařízení péče o dětí 1. […]
15.8.2019

Možnosti bydlení seniorů

Současná nabídka bydlení pro seniory je kapacitně nedostačující a při postupně stárnoucí populaci u nás je potřeba tyto kapacity ještě více rozšiřovat. Při zhoršení zdravotního stavu seniora v jeho povědomí či v povědomí jeho příbuzných vyvstane možnost jít do domova seniorů. […]