Kreativní Evropa

11.8.2019

Platformy pro inovaci kulturního obsahu

Pilotní projekt na podporu inovací a nových technologií v oblasti tvorby, distribuce a propagace evropského obsahu a spolupráce mezi různými obory (film, hudba, vydavatelství, multimédia atd.). Mělo by jít buď o novou službu nebo rozšíření už existující infrastruktury (co se […]