OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

27.8.2018

Čtvrtá výzva Úspory energie nabízí všem podnikatelům možnost modernizovat své vybavení

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla […]
24.8.2018

Dotační příležitosti v oblasti podnikání a podpory inovace pro konkurenceschopnost

Souhrn nejnovějších a aktuálních informací o vyhlášených výzvách v OP PIK pro školy, výzkumné i neziskové organizace, podnikatelské subjekty a mnohé další. Program podporuje inovační sítě – klastry, technologické platformy a další typy kooperačních sítí. Předmětem je zintenzivnění společných výzkumných, […]
12.4.2018

Smart Grids II nabízejí provozovatelům přenosných soustav stamiliony na zkvalitnění energetické sítě

Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické […]
13.2.2018

Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
2.2.2018

Rekonstrukce nemovitostí pro podnikání v Olomoucké aglomeraci

  Cílem programu Nemovitosti OP PIK je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území Olomoucké aglomerace, umožňujících tak zachování a zvyšování […]
1.2.2018

Inovační vouchery na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podniky a výzkumem

V lednu byl zahájen příjem žádostí do programu Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty […]
9.1.2018

Nová výzva Proof of concept slibuje rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky

Začátkem ledna byl zahájen příjem žádostí do programu Proof of Concept v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu a Výzvy Proof of concept  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi […]
14.12.2017

Příležitost pro malé začínající podniky! Nová dotace na nákup strojů i technologií

Hlavním cílem programu podpory Technologie a výzvy č. 6  je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovanýchnových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporované aktivity Pořízení nových strojů, nové technologické zařízení a vybavení, příklad: Dlouhodobý hmotný […]
13.8.2017

Díky inovačním voucherům bude možné až 164mil. Kč podpořit projekty cílené na rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how

V rámci Inovačních voucherů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu projekty zacílené na inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění […]
13.8.2017

Stále je možné podpořit projekty zvyšující know-how firem pro inovace

Hlavním cílem tohoto programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, […]