OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

4.1.2020

Dotace pro podnikatele v roce 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vstupuje do posledního roku svého trvání. Na jaké výzvy se můžeme připravit? Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří.   Cílem […]
8.11.2019

Přehled dotací pro inovační centra a podniky

Přehled dotačních nabídek pro probíhající a nadcházející výzvy určené inovačním centrům a podnikům v oblasti inovačních koncepcí.   V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý […]
25.10.2019

Získejte dotaci na zavedení obnovitelných zdrojů energie

Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je […]
23.10.2019

Budování spolupráce v Partnerství znalostního transferu

Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi. JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, přičemž znalostní […]
2.10.2019

Výzva Potenciál nabízí financování poloviny nákladů pro průmyslový výzkum a vývoj

S příchodem října se otevřela v pořadí již šestá výzva programu Potenciál. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Alokace programu: 1 000 milionů Kč Dotace na: pořízení výzkumného vybavení […]
1.10.2019

Nové výzvy programu Aplikace a Inovace pro podnikatele

27. září byly v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevřeny 2 nové výzvy zaměřené na podporu podnikatelů ve výzkumu, vývoji a inovacích jejich činnosti. Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, […]
16.9.2019

Výstavba či rozšíření a provoz inovační infrastruktury (výzvy v rámci ITI – Brno, Hradec Králové/Pardubice, Olomouc)

Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů. Výše dotace: Aktivita a) poskytování služeb inovačním podnikům […]
9.8.2019

Dotační možnosti pro podnikatele

Výzvy jsou zaměřeny z větší části na podporu malých a středních podniků, některé nabízí finanční podporu i podnikům velkým. Je podporována spolupráce s výzkumnou sférou, vlastní podnikové záměry i bezúročné úvěry. Definice velikosti podniků V rámci kategorie malých a středních podniků […]
2.8.2019

Nové možnosti dotací v Obnovitelných zdrojích energie

Cílem programu OP PIK a páté výzvy Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Podporované aktivity – Nové výstavba větrných elektráren, […]
22.6.2019

Nemovitosti pro cestovní ruch

Program se připravuje: bude otevřen od 7/2019 Smyslem programu Nemovitosti pro cestovní ruch je poskytnout podnikatelům finanční prostředky na rekonstrukci brownfieldů k vybudování nových hotelových zařízení ve výši až 100 milionů.   Pro koho je program určený a kde lze […]