OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

19.4.2021

Blíží se výzva IX programu Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlásit dne 27.5.2021 novou výzvu k předložení projektových žádostí v rámci programu Aplikace. Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. […]
19.4.2021

V rámci končícího OP PIK bude vyhlášená poslední výzva programu Potenciál

Poslední výzvu oblíbeného programu plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit již 27.5.2021. Jedná se o výzvu s cílem zavádět a navyšovat počet společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Podporuje prohloubení spolupráce společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi a […]
19.4.2021

Plánovaná výzva programu Inovace

Cílem Výzvy IX Inovace (inovační projekt), jejíž vyhlášení je naplánováno na 28.5.2021, bude posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. To by mělo následně vést k zvýšení inovační výkonnosti podniku. Parametry Termín příjmu žádostí: 06.2021 – 30.09.2021 Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld. Výše dotace: […]
22.12.2020

Nová výzva zaměřená na realizaci energeticky kvalitních úsporných projektů

Uvažujete ve Vaší společnosti o realizaci úsporných opatření? Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém programu EFEKT právě zveřejnilo výzvu zaměřenou na financování energetického posouzení a studie proveditelnosti. Výzva 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe Vám […]
25.11.2020

Úspory energie – Výzva VI

Termín k podání žádosti o dotaci Datum vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2020, 14:00 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. duben 2021, 23:59:59 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovat podpory jinak. V […]
5.10.2020

Na digitální transformaci podniků je zaměřena nová výzva Technologie

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů. Způsobilé výdaje Výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení […]
16.9.2020

Poslední výzvu Aplikace na podporu VaV činností lze podávat do prosince

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví. JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? činnosti výzkumu a vývoje vedoucí […]
1.9.2020

Výzva Potenciál podporuje investice pro podnikatele včetně velkých podniků

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity, prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst. Alokace programu: 1 100 000 000 Kč Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký […]
7.8.2020

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future

Program je prostředkem ke splnění cílů Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a souvisejícího materiálu The Country for the Future, schváleného usnesením Vlády ČR č. 104/2019. Program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření […]
3.7.2020

Plánované výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na rok 2020

Poslední šance využít dotační programy zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik […]