OP Praha – pól růstu ČR

22.8.2018

Dotační možnosti pro školy a vzdělávací instituce

V rámci operačních programů: IROP; Zaměstnanost; Praha – pól růstu ČR; Vývoj, výzkum a vzdělávání máte možnost získat finanční prostředky zaměřené na podporu škol a vzdělávacích institucí. Hlavním cílem dotací pro školy a vzdělávací instituce je zvýšení kvality a zefektivnění vzdělávání lidí ve […]
26.3.2018

Nová šance na získání podpory pro vznik i provoz dětských skupin v Praze

Cílem výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II je především podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k […]
13.2.2018

Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
2.2.2018

Třetí výzva pro podporu inovační infrastruktury pro Prahu právě byla vyhlášena

Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. ledna 2018 vyhlášení výzvy č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Maximální výše podpory projektu činí až 150 milionů […]
25.1.2018

Pražané mohou opět žádat o podporu aktivit chráněných dílen a sociálního podnikání

Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je také zacílena na vznik a rozvoj chráněných pracovišť. Podporované […]
23.11.2017

Mateřské, základní a střední školy mohou žádat o podporu na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem

Výzva č. 28 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a […]
13.11.2017

Posílení kapacit kvalifikovaných pracovníků pro interkulturní vzdělávání

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit vymezených kvalifikovaných pracovníků –specialistů ve zdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji inkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, […]
26.10.2017

Pražské školy a školky, zbystřete! Žádejte na rekonstrukce, odborné učebny, vybavení nebo modernizaci zařízení

Společně s výzvou č. 36 schválila Rada hl. m. Prahy i výzvu č. 37! Ta dává šanci na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol II. Pokud máte zařízení v Praze, nepromarně tuto příležitost, která pomůže zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury […]
26.10.2017

Navýšení kapacit mateřských škol a zařízení pro poskytovatele péče o děti

24. října 2017 schválila Rada hl. m. Prahy vyhlášení výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Účelem výzvy je navýšení kapacity cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky […]
19.10.2017

Modernizace pražských škol? Výzva bude vyhlášena 25. října!

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu zveřejnila avízo k výzvě č. 37., která slibuje řešení problémů s nerovnoměrnou úrovní vybavení škol v Praze, posílením rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení […]