OP Praha – pól růstu ČR

19.10.2017

Chcete navýšit kapacity předškoláků? Výzva č. 36 umožní i více!

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásí 25. října 2017 výzvu na navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Avízo výzvy č. 36 uvádí, že výzva umožní rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů […]
12.10.2017

Opět lze žádat na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života a sociální bydlení v Praze

Jste poskytovateli sociálních služeb jako jsou azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo krizové pomoci a chybí vám finance? V tomto případě nepropásněte výzvu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha pól růstu. 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva na […]
12.10.2017

Od října můžete žádat o dotace na komunitní centra a sociální podniky v Praze

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásilo dne 20. 9. 2017 výzvu na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě. Podporován bude vznik  komunitních centrech a jejich prostor a dále vznik a rozvoj sociálních podniků. Od  23. […]
21.8.2017

Od října mohou pražští žádat o dotace na posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Na konci srpna bude vyhlášena výzva na podporu posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Od října potom budete moci žádat o podporu na projekty, jejichž cílem bude usnadnění začleňování žáků s odlišným mateřským […]
27.7.2017

Přehled plánovaných výzev pro městské části hl. m. Prahy

Přinášíme vám přehled plánovaných výzev, v rámci kterých je možné čerpat z Operačních programu Praha – pól růstu ČR. O dotaci mohou žádat městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené nebo zřizované organizace. Vyhlášených výzev je hned několik a projekty […]
23.6.2017

Inovační poptávka veřejného sektoru II.

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství, které představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným […]
15.6.2017

Přehled výzev pro Prahu do konce roku 2017

Přinášíme vám přehled výzev vyhlašovaných do konce tohoto roku v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Budete moci žádat o dotace například na vzdělávání pedagogických pracovníků, nízkoprahová a kulturně komunitní centra, sociální bydlení, mateřské školy, modernizaci zařízení a vybavení […]
18.5.2017

Dotace pro vysoké školy

Podporu pro vysoké školy lze nalézt v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), zejména v prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj či v prioritní ose 1, která se zaměřuje na výzkum. Aktuálně je např. vyhlášena […]
1.4.2017

Aktualizace harmonogramu výzev OP Praha – pól růstu na rok 2017

Dne 22.3.2017 došlo k aktualizaci, která byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4. V rámci této aktualizace došlo k posunutí výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání  na 13. 9. 2017.