OP Praha – pól růstu ČR

23.11.2017

Mateřské, základní a střední školy mohou žádat o podporu na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem

Výzva č. 28 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a […]
13.11.2017

Posílení kapacit kvalifikovaných pracovníků pro interkulturní vzdělávání

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit vymezených kvalifikovaných pracovníků –specialistů ve zdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji inkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, […]
26.10.2017

Pražské školy a školky, zbystřete! Žádejte na rekonstrukce, odborné učebny, vybavení nebo modernizaci zařízení

Společně s výzvou č. 36 schválila Rada hl. m. Prahy i výzvu č. 37! Ta dává šanci na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol II. Pokud máte zařízení v Praze, nepromarně tuto příležitost, která pomůže zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury […]
26.10.2017

Navýšení kapacit mateřských škol a zařízení pro poskytovatele péče o děti

24. října 2017 schválila Rada hl. m. Prahy vyhlášení výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Účelem výzvy je navýšení kapacity cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky […]
19.10.2017

Modernizace pražských škol? Výzva bude vyhlášena 25. října!

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu zveřejnila avízo k výzvě č. 37., která slibuje řešení problémů s nerovnoměrnou úrovní vybavení škol v Praze, posílením rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení […]
19.10.2017

Chcete navýšit kapacity předškoláků? Výzva č. 36 umožní i více!

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásí 25. října 2017 výzvu na navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Avízo výzvy č. 36 uvádí, že výzva umožní rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů […]
12.10.2017

Opět lze žádat na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života a sociální bydlení v Praze

Jste poskytovateli sociálních služeb jako jsou azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo krizové pomoci a chybí vám finance? V tomto případě nepropásněte výzvu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha pól růstu. 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva na […]
12.10.2017

Od října můžete žádat o dotace na komunitní centra a sociální podniky v Praze

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásilo dne 20. 9. 2017 výzvu na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě. Podporován bude vznik  komunitních centrech a jejich prostor a dále vznik a rozvoj sociálních podniků. Od  23. […]
21.8.2017

Od října mohou pražští žádat o dotace na posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Na konci srpna bude vyhlášena výzva na podporu posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Od října potom budete moci žádat o podporu na projekty, jejichž cílem bude usnadnění začleňování žáků s odlišným mateřským […]
27.7.2017

Přehled plánovaných výzev pro městské části hl. m. Prahy

Přinášíme vám přehled plánovaných výzev, v rámci kterých je možné čerpat z Operačních programu Praha – pól růstu ČR. O dotaci mohou žádat městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené nebo zřizované organizace. Vyhlášených výzev je hned několik a projekty […]