OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

22.8.2018

Dotační možnosti pro školy a vzdělávací instituce

V rámci operačních programů: IROP; Zaměstnanost; Praha – pól růstu ČR; Vývoj, výzkum a vzdělávání máte možnost získat finanční prostředky zaměřené na podporu škol a vzdělávacích institucí. Hlavním cílem dotací pro školy a vzdělávací instituce je zvýšení kvality a zefektivnění vzdělávání lidí ve […]
7.3.2018

V nových výzvách Šablony II mohou školy žádat 100% dotaci na ICT, profesní rozvoj zaměstnanců a zájmové aktivity pro žáky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 28. února 2018 výzvy č. 63 a 64 Šablony II, jejichž cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro vzdělávání. Výzva č. […]
26.2.2018

Výzva pro předaplikační výzkum pro ITI II podporuje experimentální ověřování výzkumu i spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou

Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce […]
13.2.2018

Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
10.1.2018

V únoru dostanou vysoké školy Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje výzvy za více než 2 miliardy Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje v únoru 2018 vyhlášení dvou výzev z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou určeny pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech. Jejich plánovaná alokace činí dohromady více než 2 miliardy korun. Výzvy […]
20.11.2017

Vysoké školy mohou žádat o dotaci na nákup moderního vybavení pro výuku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřenou na podporu investic do modernizace studijního prostředí na vysokých školách. Cílem 44. výzvy OP VVV je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol […]
18.7.2017

MŠMT vyhlásilo novou výzvu pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nedávné době výzvu na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Na aktivity, které zintenzivní dlouhodobou mezisektorovou spolupráci skrze rozvoj partnerství a spolupráci výzkumných organizací, vyčlení ministerstvo 1,1 mld. […]
18.7.2017

Nová výzva na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

V průběhu měsíce července 2017 vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. Na aktivity, jež zvýší kvalitu vzdělávání dětí a žáků právě na území těchto sociálně vyloučených lokalit, […]
18.7.2017

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v nedávné době v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro integrované územní investice. Na aktivity, které zintenzivní dlouhodobou mezisektorovou spolupráci skrze rozvoj partnerství a spolupráci výzkumných […]
12.7.2017

Mezinárodní mobilita výzkumých pracovníků

Byly vyhlášeny dvě nové výzvy na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků do zahraničí i do ČR. Výzvy jsou zaměřeny na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených […]