Program rozvoje venkova

1.9.2020

Nadcházející výzvy Programu rozvoje venkova

Termín příjmu žádostí 11. kola: 6.10. – 27.10. 2020 Zpřístupnění žádosti o podporu: 28.9. 2020 Podporované aktivity v rámci 11. kola: 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 4.3.2 Lesnická infrastruktura 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 6.4.2 […]
12.1.2020

V dubnu 2020 se otevře jarní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V tomto jarním kole bude podpořeno vzdělávání pracovníků zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, investice do  nezemědělských činností zemědělských podniků a projekty spolupráce za 275 milionů korun. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice […]
2.5.2018

V říjnu 2018 se otevře podzimní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V tomto podzimním kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 1,8 miliardy korun. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále […]
13.2.2018

Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
30.8.2017

V říjnu se otevře další kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V srpnu byla schválena nová pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro podzimní 5. kolo příjmu žádostí. V tomto kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce […]
11.7.2017

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Program rozvoje venkova podporuje mladé začínající zemědělce, kde je poskytována podpora na realizaci podnikatelského plánu k zahájení činnosti mladých zemědělců, v rámci které získají mladí zemědělci prostředky např. do zemědělských staveb, technologií, nemovitostí, speciálních mobilních strojů a na investice pro zpracování […]
17.10.2016

Program obnovy venkova z národních zdrojů opět startuje příjem žádostí

Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Od 18. 10. 2016 dne lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí, stranou […]