Chcete navýšit kapacity předškoláků? Výzva č. 36 umožní i více!

Chcete navýšit kapacity předškoláků? Výzva č. 36 umožní i více!

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásí 25. října 2017 výzvu na navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II.

Avízo výzvy č. 36 uvádí, že výzva umožní rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšení kapacity cenově dostupných zařízeních péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání.

Podporované aktivity

Vytvoření nových míst a budování nových za- řízení dle zákona o dětské sk – Podporovány jsou stavby,   Vytvoření nových tříd ve stávajících mateř- ských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání – Podporovány jsou přístavby, nástavby, stavebních úpravy stávajících budov či stavby nových pavilonů. – Není podporován vznik nových mateřských škol (nové RED IZO).

 • Vytvoření nových míst a budování nových zařízení dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. (navýšení nedostatečné kapacity)
   • Podporovány jsou stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov.
 • Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání.
   • Podporován jsou přístavby, nástavby, stavebních úpravy stávajících budov či stavby nových pavilonů
   • Není podporován vznik nových mateřských škol (nové RED IZO).

Kdo může o dotaci žádat

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Mateřské a základní školy se sídlem v hl. m. Praze
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace

Celková alokace výzvy: 130 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  40 000 000 Kč

Časová a místní způsobilost výdajů

 • Vyhlášení výzvy: 25. 10. 2017
 • Zahájení příjmu žádostí: 27. 11. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2018
 • Max. délka projektu: 24 měsíců

Odkaz na výzvu zde.

Nenašli jste nic, co by se Vám líbilo nebo navržené projekty neladí s Vašimi plány? Napište nám, rádi Vám pomůžeme najít optimální zdroj financování. Naše společnost se specializuje na komplexní projektové poradenství:

 • konzultace záměru
 • žádost o dotaci
 • studie proveditelnosti
 • komunikace s úřady
 • výběrové řízení
 • řízení projektu
 • monitorovací zprávy

Jsme profesionálové s dlouholetou praxí.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

S jakýmikoliv dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI