Čtvrtá veřejná soutěž programu Prostředí pro život

Čtvrtá veřejná soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky  informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3, jejíž vyhlášení se plánuje dne 9. září 2020.

Program prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu. Tímto přispeje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy). Bude se jednat o dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu, které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum.

Název podprogramu: Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy

Termín vyhlášení veřejné soutěže: 9. 9. 2020   Soutěžní lhůta: 10. 9. 2020 – 28. 10. 2020

Výše alokace veřejné soutěže: 135 mil. Kč

Max. částka podpory na projekt: 135 mil. Kč.     Max. intenzita podpory na projekt: 90 %

Výzkumná témata: Výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum

Uchazeči: Podnik (jako další účastník), výzkumná organizace (jako hlavní uchazeč a vedlejš účastník), ostatní uchazeči povolení ZD – organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (pouze další účastník)