Došlo k opětovnému zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt

Došlo k opětovnému zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt

V minulých dnech došlo k opětovanému zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt. Hlavním cílem výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Výzva je tedy ideální pro podniky, které přichází s novým know-how a uvádí do výroby a na trh inovované výrobky, technologie nebo služby.

Podporované aktivity

 • produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby
 • marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů

 

Kdo může žádat o dotaci

 • podnikatelské subjekty
 • zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství)
 • potravinářští podnikatelé

Cílové skupiny

 • podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky

Celková alokace výzvy

1 mld. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

výše podpory:

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 11. 7. 2020.

Projekt lze podávat do 12. 11. 2017.

Místo realizace

Celé území České republiky mimo hlavního města Prahy.

Místo dopadu

Celé území České republiky mimo hlavního města Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

30. 6. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI