Dotace až půlmilionu pro dětská hřiště a další aktivity

Dotace až půlmilionu pro dětská hřiště a další aktivity

Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožní nová dotační výzva Ministerstva životního prostředí. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí startuje 3. února 2020.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.

Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol1 a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).

c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

Způsobilými náklady je vybavení prostoru a pomůcky pro venkovní výuku, stejně jako náklady na projektovou dokumentaci, konzultace ohledně pozemku, plán výsadby a certifikace přírodní zahrady.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • Obce,
  • předškolní zařízení mateřské školy,
  • lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny,
  • základní školy,
  • střední školy,
  • domy dětí a mládeže,
  • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO,
  • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace výzvy je 250 milionů kč

Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020, 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/