Dotace na podporu mediální gramotnosti u veřejnosti

Dotace na podporu mediální gramotnosti u veřejnosti

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy, které v současném programovém období (2014–2021) obdrží celkem 2,8 billionu eur.
Alokace: 400 000 EUR

Spolufinancování: 10 % (žadatel) + 90 % (poskytoval dotace)

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 2Q/2020

Na co je výzva určena?

Výzva MGS podpoří zvýšení mediální gramotnosti u vybrané cílové skupiny a tvorbu vzdělávacích materiálů, které jsou v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a vznik regionální sítě pro poskytování vzdělání a školení o mediální gramotnosti. MGS napomůže ke zvýšení mediální gramotnosti v dotčených regionech, s tím, že vzdělávací aktivity budou mít dosah i do dalších lokalit v rámci ČR.

Kdo může žádat o grant?

  • nevládní (nestátní) neziskové organizace
  • veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty nekomerční povahy, jež byly jako právnické osoby zřízeny na území ČR

Další důležité informace:

  • Navázané bilaterální partnerství s norským partnerem bude zvýhodněno při bodovém hodnocení žádosti o poskytnutí grantu.

Po zveřejnění výzvy budou doplněny další klíčové informace pro žadatele.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/