Dotace na GDPR

Dotace na GDPR

S námi se pokuty bát nemusíte

Seznamte se s nejdůležitějšími změnami, které se dotýkají každého z nás, a prodiskutujte s námi praktická doporučení při implementaci GDPR. Třetí výzva Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců nabízí 1,5 miliardy Kč a dotaci 85 % ceny našich služeb stálých i potencionálních zaměstnanců stejně jako osobám samostatně výdělečně činným.

Nabídka

S ohledem na aktuálnost tématu si Vás dovolujeme připravit na téma Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Domnívám se, že by naše nabídka mohla být velmi užitečná jak pro Vás, tak Vaše zaměstnance, kteří s osobními údaji pracují.
Seznámíme Vás s principy GDPR pro bližší pochopení jeho zavedení, omezení, ale i výhod. Zkonzultujeme možná rizika týkající se přímo Vašeho podniku a navedeme, jak správně postupovat při aplikaci poznatků ve Vašem konkrétním případě a v oblastech, jež jsou pro Vás klíčové.

Výsledkem bude zajištění souladu vašich právních dokumentů s GDPR a proškolení Vašich zaměstnanců, jak zpracovávat osobní údaje a vyplňovat potřebné formuláře. S naší dotací zaplatíte navíc jen 15 % kurzu a po jeho absolvování už nebudete muset platit žádný další GDPR audit.

Podrobnosti

Revoluce v ochraně osobních údajů přichází – GDPR prakticky.

Naše služby v rozsahu 40 hodin (jedna vyučovací hodina bude mít 60 min.).

V rámci dotace můžete žádat pro své zaměstnance příspěvek na mzdu až do 230 Kč za hodinu

Termín dle vzájemné dohody. Proškolení Vašich zaměstnanců je optimální pro přibližně 15 – 25 účastníků, možné je ale připravit kurz přesně na míru podle počtu zájemců z Vaší strany.

GDPR platí pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní data občanů EU. Pokud tedy Vy a Vaši zaměstnanci pracujete s osobními daty, shromažďujete informace o zákaznících, klientech (CRM), zaměstnancích, žácích, dodavatelích apod., je naše nabídka vhodná právě pro Vás.

V rámci služeb se naučíte pracovat s dokumenty, které jsou nutné pro účely GDPR zhotovit a naučíte se je správně vyplňovat.

Co to konkrétně znamená?

Konkrétně to znamená, že účastníci se obeznámí s tím, co všechna se dá považovat za osobní údaje, dále se seznámí se situacemi, kdy bude nutný souhlas se zpracováním osobních údajů. Řekneme si, co jsou to záznamy o činnostech zpracování osobních údajů a jak mají vypadat. Naučíte se je správně vyplňovat. Dozvíte se, co to znamená bezpečnostní incident, jaký formulář je zapotřebí k jejich zaznamenávání a kdy se musí tyto incidenty hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a kdy je bude nutné sdělovat též dotčeným osobám, jejichž osobní data unikla. Dále vypracujeme informační povinnost pro Vaše klienty, zkontrolujeme informační povinnost určenou zaměstnancům. Poradíme Vašim personalistou, jaké osobní údaje zaměstnanců je možné zpracovávat a po jak dlouhou dobu. Poradíme Vaší účetní, jak s osobními údaji pracovat tak, aby byly dodrženy požadavky GDPR. V neposlední řadě se naučíte vyplňovat žádosti o přístup k osobním údajům a jejich výmaz a dozvíte se kdy a v jakém rozsahu lze osobní údaje na žádost Vašeho klienta nebo zaměstnance smazat.

Možná alternativa – Jednodenní workshop

Další možnou alternativou je jednodenní workshop, jehož součástí je poskytnutí základních vzorových dokumentů a stanovení právních titulů pro zpracování osobních údajů, případně účelu zpracování osobních údajů. Zjistíte, kdy potřebujete souhlas se zpracováním osobních údajů a kdy ho nepotřebujete. V rámci workshopu budete upozorněni na základní činnosti, při nichž dochází často k porušování ochrany osobních údajů.

Lidé

Markéta Jankovská

Markéta působí na seniorské manažerské pozici, specializuje se přes jedenáct let na získávání finančních prostředků z programů EU (široké portfolio investičních i neinvestičních dotačních projektů) a programů financovaných z českých veřejných zdrojů. Poskytla již mnoho konzultací a připravila stovky úspěšných projektů. Dlouhodobě spolupracuje na obchodní partnerské pozici s firmou CELKOM Praha, spol. s r.o., která se zaměřuje na získávání především evropských dotací. S využitím dlouhodobých zkušeností s vymýšlením a přípravou komplexních projektů pro organizace nabízí organizacím komplexní servis při vypracování a podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů. Disponuje schopností nalézt pro Váš záměr odpovídající finanční prostředky v rámci dotačních struktur přes vypracování expertních analýz, podložených sociologickými průzkumy až po bezchybné vypracování projektové dokumentace v předepsaných formulářích.

David Řasa

David působí na juniorské manažerské pozici, ve které se specializuje na získávání finančních prostředků z programů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů. Bude zajišťovat veškeré činnosti týkající se samotných vzdělávacích aktivit, průzkum trhu a výběr nejlepšího možného vzdělávacího kurzu včetně zajištění zajištění organizace tohoto kurzu pro Vaši firmu. Bude se věnovat administraci a managementu Vašich projektů, aby čerpání evropských peněz probíhalo bez jakýchkoli komplikací. Bude se podílet na realizaci projektu a zajištění školení od A do Z.

Jana Mojáková

Je advokátka s více než 11 letou praxí. Nejprve získala zkušenosti v rámci společnosti Deloitte Advisory s.r.o. a Ambruz & Dark Deloitte Legal, poté nabírala další know-how jako advokátka v KPMG, dále pracovala na pozici spolupracujícího advokáta pro společnosti patřící do skupiny Deloitte a naposledy působila ve společnosti Colas CZ, a.s. na pozici interního právníka.

Zajistí po právní stránce veřejné zakázky v případě zájmu.

Tomáš Volejníček

Tomáš působí v IT a telekomunikacích od roku 2002. Je spolumajitelem společností CELKOM a Zaslat,  které provozují návrh a realizaci DAS (Distributed Antenna System) pro oblasti se slabým GSM pokrytím, ICT poradenství a prodej telekomunikační techniky, grantové poradenství, zakázkovou výrobu webových a mobilních aplikací, pořádání odborných školení a provozuje  internetovou přepravní službu Zaslat.cz.

Cena

Odměna hrazená z dotace za služby bude stanovena následně dle dohody a to s ohledem na Vaše potřeby, počet zaměstnanců a Vaši oborovou specializaci.

Závěr

Z vlastních zkušeností víme, že při rozhodování o využití služeb zvažuje potenciální klient celou řadu skutečností, mezi jinými kvalitu práce, ceny ve srovnání s konkurencí, odbornou způsobilost, komunikační schopnosti a odbornou pověst. Můžeme Vám nabídnout služby vysoké kvality, řešení šitá na míru, pružné a rychlé jednání, bohaté odborné zkušenosti a znalosti, výhodné ceny a výborné reference. Pevně věříme, že tato nabídka splní Vaše očekávání.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím kdykoliv obraťte. Těšíme se na naši případnou vzájemnou spolupráci.