Dotace na výzkumné infrastruktury

Dotace na výzkumné infrastruktury

Tato výzva se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Jejím cílem je podpora modernizace a upgrade právě velkých výzkumných infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám.

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

Podporované aktivity


Povinné aktivity:

 • Řízení projektu
 • Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice

Volitelná aktivita:

 • In-kind příspěvek

Kdo může žádat o dotaci:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí výzkumné infrastruktury schválenou k účelově podpoře velkých výzkumných infrastruktur na léta 2020-2022.

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy,
 • výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty

Cílová skupina výzvy

 • Studenti vysokých škol
 • Pracovníci výzkumných organizací
 • výzkumní pracovníci v soukromém sektoru

Celková alokace výzvy: 1 900 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše výdajů: neurčena

Maximální výše výdajů: až 200 mil. Kč

Druh výzvy: kolová výzva

Projekt lze podávat: 

 • od 18. 12. 2018

 • do 31. 5. 2019, do 14:00 hod.

Časová a místní způsobilost výdajů:

Místo realizace: Území ČR

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI