Dotace pro školy a školky v ITI regionech

Dotace pro školy a školky v ITI regionech

V současné době byla vyhlášena výzva pro tzv. ITI regiony. Zkratka ITI znamená Integrované teritoriální investice, a jsou určeny především pro subjekty v blízkosti velkých měst. Konkrétně se jedná o Brněnskou, Ostravskou, Plzeňskou a Pražskou metropolitní oblast. Dále sem patří Olomoucká aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace a Ústecko-chomutovská aglomerace. Právě pro tyto regiony je vyhlášena z IROPu výzva v rámci které je možné získat dotaci na rekonstrukci učeben či nákup vybavení pro mateřské, základní či střední školy.

Oproti standardním výzvám z tohoto programu má několik specifik, na které je nutné upozornit. Prvním z nich je skutečnost, že i když je příjem žádostí průběžný s ukončením až 31. 10. 2022, tak realita je o dost jiná. V rámci celého procesu dochází nejprve k podání žádosti tzv. nositeli ITI jednotlivé aglomerace, a až po schválení záměru touto organizací je možné žádat klasicky skrze IROP.

V této souvislosti je nutné poznamenat, že každá aglomerace má pro příjem žádostí stanoveny jiné termíny, a to jak pro příjem projektových záměrů nositeli ITI, tak i pro samotné podání žádostí v IROPu. Např. Brněnská metropolitní oblast plánuje příjem žádostí nositeli ITI v rozmezí únor-duben 2017 s tím, že samotnou žádosti do IROPu bude možné podávat mezi únorem a květnem 2017. Vždy je tedy nutné hlídat termíny nositele ITI regionu, do kterého daná příměstská škola čí školka spadá. Zároveň dochází i k odlišnostem ve vyhlašování výzev jednotlivých ITI např. pouze pro ZŠ či MŠ, nebo naopak pro neformální vzdělávání.

Z výše uvedených informací mohou někteří žadatelé získat pocit, že výzvy ITI jsou příliš komplikované a pro ně nevhodné. Na druhou stranu musíme poznamenat, že minimálně pro rok 2017 tvoří výzvy v regionech ITI jednu z mála šancí, jak získat dotaci na rekonstrukci a vybavení své mateřské, základní či střední školy. Netřeba pak více komentovat skutečnost, že v rámci výzvy pro ITI regiony v oblasti vzdělávání nyní stojíme na začátku rozdělování finančního balíku v celkové hodnotě vyšší než 3,5 miliardy korun.

V případě, že se tedy vaše škola či školka nachází v blízkosti některé z výše uvedených aglomerací, tak si rozhodně nenechte ujít příležitost získat dotaci na modernizaci tohoto vzdělávacího zařízení.

Odkaz na výzvu zde.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: info@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI