Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Aktuálně je vyhlášena výzva pro sociální služby v sociální a zdravotní oblasti s cílem zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

 

Žadatelé:

 • Organizace zřizované kraji
 • Obce
 • Organizace zřizované obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace
 • Poskytovatelé sociálních služeb

 

Oblast podpory:

Sociální a zdravotní oblast

SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících

služeb podporujících sociální začleňování

 

Uznatelné náklady:

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a

příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

 

Podporované aktivity:

1. Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí

 • Podpora kvality a standardizace včetně vytváření kontrolních mechanismů
 • Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce v oblasti

sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí

 • Nová řešení v sociálních službách a sociální práci
 • Propagace sociální práce – Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách:

Jako doplňkovou aktivitu navázanou na rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a

sociálně-právní ochrany dětí je možné podpořit vzdělávání a to pouze sociálních pracovníků a pracovníků v

sociálních službách.

 

2. Podpora pečujících osob

 • Podpora neformálních pečovatelů (fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a

dalších osob v rámci sociálního prostředí příjemce příspěvku na péči) a asistentů péče.

 

Termín vyhlášení: 28.4.2017

Termín uzávěrky: 31.7.2017

 

Místo realizace: Celá ČR a EU

Alokace: 250 mil. Kč

 

Výše podpory:

Až 100 % způsobilých výdajů. Dotace ve výši 500 000 – 15 000 000 Kč.

 

Odkaz na výzvu zde:

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: info@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI