Dotace pro VOŠ na zlepšení kvality a efektivity vzdělávání

Dotace pro VOŠ na zlepšení kvality a efektivity vzdělávání

MŠMT vyhlásilo dne 11.4.2017 novou výzvu č. 02_16_041 (Vyšší odborné školy) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) v prioritní ose 3.

Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.“

Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizace metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOV, rozvoje dalšího vzdělávání a analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky.

Koncepční projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou oblast (ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotní a pedagogickou), zvolenou na základě akreditovaných vzdělávacích programů VOV.

Výše dotace: 10 mil. – 50 mil

Termín pro plné žádosti: od 11. 4. 2017 do 31.8. 2017

Jaké aktivity budou podporovány?

 • Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti ekonomické.
 • Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti humanitní.
 • Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti technické.
 • Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti zdravotnické.
 • Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti pedagogické.

Žadatel o podporu bude volit pouze jedno povinně volitelné téma.

Každý projekt musí obsahovat všechny následující aktivity.

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu
 • Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborného cizího jazyka
 • Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou oblast
 • Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ
 • Inovace odborné praxe na VOV
 • Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ
 • Analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve školském systému České republiky

Pro koho je program určen?

Příjemce dotace mohou být vyšší odborné školy splňující následující kritéria:

 • Vyšší odborné školy (právnická osoba vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají akreditované vzdělávací programy pro příslušnou odbornou oblast (ekonomická, humanitní, technická, zdravotnická a pedagogická), pro kterou předkládají žádost o podporu. Akreditované vzdělávací programy musí mít platnou akreditaci po celou dobu realizace projektu.
 • mají min. 2 účetně uzavřené období.
 • projekt může být realizovaný v celé České republice včetně Prahy.
 • Podmínkou realizace projektu je povinné partnerství VOŠ: Povinnými partnery s finančním/bez finančního příspěvku jsou v této výzvě nejméně dvě vyšší odborné školy – právnické osoby vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, které mají akreditované vzdělávací programy ve stejné odborné oblasti jako žadatel. Akreditované vzdělávací programy musí mít platnou akreditaci po celou dobu realizace projektu.

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 10 a 50 miliony korun.

Míra dotace činí 100 % způsobilých výdajů

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: info@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI