Dotace pro vysoké školy

Podporu pro vysoké školy lze nalézt v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), zejména v prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj či v prioritní ose 1, která se zaměřuje na výzkum.

Aktuálně je např. vyhlášena výzva Předaplikační výzkum, vyhlášené výzvy naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

Plánována je např. výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Avízo výzvy naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aviza-vyzev-op-vvv

 

Harmonogram výzev na rok 2017 je k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv (plánována je také výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků).

 

OP Praha pól růstu ČR (OP PPR) je dle aktuálního harmonogramu plánováno vyhlášení výzvy Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev/

 

OP Podnikání a inovace  pro konkurenceschopnost (OP PIK) je např. plánováno vyhlášení výzvy v programu podpory Partnerství znalostního transferu. Tento program podpory podporuje vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován. https://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: info@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI