Dotační možnosti na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení

Dotační možnosti na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení

Byl vyhlášen nový program podporujícího rekonstrukci či výstavbu hřišť nebo hal, který zároveň slibuje transparentnější rozdělování finančních prostředků. Výzva je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového.

Program na rekonstrukci hřišť a hal pro potřeby profesionálního sportu

Žadateli můžou být obce či spolky. Dotace bude poskytnuta na výstavbu či rekonstrukci hřišť nebo hal, které budou sloužit především profesionálním sportovcům a veřejnosti. Program neumožňuje financování školních hřišť či tělocvičen, na tuto oblast se specializuje druhý z představovaných programů (viz níže). Maximální výše dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů.

V rámci vyhlášené výzvy jsou ve výhodě hřiště či haly s celoročním provozem. Zvýhodněny jsou dále zařízení, která bude využívat co nejvyšší počet sportovců. Více bodů získají i ti žadatelé, kteří zajistí ve větším rozměru i využití hřiště či haly pro sportování dětí a mládeže.  Nejvyšší počet bodů dostává takový druh sportovního zařízení, které je předmětem IZ, rozsah IZ, rozšíření kapacity sportovního zařízení, zkvalitnění zázemí, tréninkových podmínek a dále systematická podpora sportování dětí a mládeže – využívání sportovních zařízení dotčených IZ pro výchovu talentované mládeže. Je lepší, když zařízení využívá více klubů, je využíváno školou apod.

 

Žádosti o dotaci je možné podávat v určeném období pro počátek a konec příjmu žádostí o dotaci, tj. od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019.