Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období.

Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý rozpočet EU, má platnost do konce roku 2020. V roce 2018 předloží Komise komplexní návrhy víceletého finančního rámce na dobu po roce 2020 a novou sérii finančních programů, do nichž mají finanční prostředky směřovat. Z těchto programů a fondů se poskytuje finanční podpora statisícům příjemců, ať už jde o regiony, města, nevládní organizace, podniky, zemědělce, studenty, výzkumné pracovníky a mnohé další subjekty.

V rámci tohoto procesu a na základě diskusního dokumentu Komise o budoucnosti financí EU Komise zahajuje sérii veřejných konzultací zaměřených na všechny hlavní oblasti výdajů. Cílem těchto konzultací je seznámit se s názory zúčastněných stran na to, jakým způsobem by se dalo zajistit, aby se prostředky z rozpočtu EU využívaly co nejefektivněji.

Podstatou cílů EU je snaha o zajištění udržitelného rozvoje, boj proti sociálnímu vyloučení a podpora sociální, hospodářské a územní soudržnosti. Tuto solidaritu je Unie již po mnoho desetiletí schopna vyjadřovat především pomocí prostředků z unijního rozpočtu.

Dotazník je k dispozici v češtině a je určen pro příjemce evropských dotací, orgány veřejné správy, nevládní organizace, podniky, akademické instituce i občany se zájmem evropské dotace a politiku soudržnosti. Vylnění zabere cca 30 minut. Dotazník je možné vyplnit do 8. března 2018.

Přímý odkaz na dotazník zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517?surveylanguage=CS

Více informací naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_cs