Forma podpory péče o nejmenší děti v mikrojeslích

Forma podpory péče o nejmenší děti v mikrojeslích

Jsou vyhlášeny nové výzvy na mikrojesle. Nyní mohou být zřizovány nové mikrojesle pouze mimo Prahu. Projekty jsou soutěžní a podávání žádostí bude spuštěno v pondělí 21. 1. 2019 v 6,00 hodin ráno. V tuto dobu je projekt nutné podepsat. Výzvy nabízí provoz mikrojeslí tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let (včetně), s kapacitou přesně 4 děti. Výzva č. 69 je určena pro ČR mimo Prahu – možnost zřízení nových jeslí s alokací 200 000 000 Kč a výzva č. 70 je určena pro Prahu s alokací 24 000 000 Kč – pouze pro pokračující provoz stávajících mikrojeslí.

OP – Zaměstnanost

Výzva č. 69 a 70

 Podporované aktivity:

● provozování mikrojeslí
● vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích
● spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podporaimplementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

Kdo může žádat o dotaci:

● obce
● příspěvkové organizace obcí
● nestátní neziskové organizace (NNO)

Cílové skupiny:

 •  Rodiče s malými dětmi – Rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které
  mají děti mladší 15 let svěřeny ve své péči
  Rodiče dětí musí dokládat vazbu na trh práce:

  •  je zaměstnán / vykonává samostatně výdělečnou činnost,
  •  v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá (tj. je veden v
   registru úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání),
  •  je zapojen v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované
   formě) či rekvalifikace.
 • S rodiči bude podepsána smlouva o poskytnutí služby

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany žadatele:

● obce – 5%
● příspěvkové organizace obcí – 5%
● právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení – 5%
● nestátní neziskové organizace (NNO) – 0%

Forma podpory: ex ante

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 960 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy: 7. 1. 2019

Projekt lze podávat: 
● od 21. 1. 2019 od 6:00 h.
● do 14. 3. 2019 do 16:00 h.

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců, realizace projektu musí být
ukončena do 30. 6. 2022.

Místo realizace:

● mimo hl. m. Prahu – zřízení nových mikrojeslí
● hl. m. Praha – provoz stávajících mikrojeslí

Požadavky na prostor a provoz mikrojeslí:

 •  Mikrojesle mohou být zřízeny v domácnosti i mimo domácnost (je doporučeno z hlediska požární bezpečnosti max 2. nadzemní podlaží)
 •  V případě, že jsou mikrojesle zřízeny v bytě pečující osoby, všechny dospělé osoby ve společné domácnosti musí mít potvrzení lékaře, že nemají fyzické nebo psychické onemocnění, duševní postižení nebo závislosti, které by mohly ohrozit zájmy dětí.
 •  Plocha místnosti určené k dennímu pobytu a odpočinku dětí činí nejméně 3 m2 na jedno dítě. Prostory musí splňovat stavební předpisy na byt, obytnou místnost, pobytovou místnost.
 •  Pro zajištění odpočinku dětí je denní místnost vybavena lehátky, dětskými postýlkami nebo matracemi, které poskytují pevnou oporu zad v počtu minimálně 4 celkem, z toho minimálně 1 dětská postýlka. Prostor pro ukládání lehátek, matrací a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.
 • Hygienické zařízení musí být vybavené 1 záchodem a 1 umyvadlem běžné a 1 sprchou. Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody. Velikost záchoda a umyvadla může být běžná a pro děti uzpůsobena stupátkem a redukcí na WC. Sociální zařízení může být společné jak pro děti, tak pro pečující osoby
 •  Hygienické zařízení musí být vybavené minimálně 2 dětskými nočníky, přebalovacím pultem a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití. Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo má každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly.
 •  Vytvořený bezpečný prostor pro malé děti (kryty na radiátory, ostré rohy, strmé schody)
 • Hřiště v docházkové vzdálenosti
 • Stravu lze zajistit dovozem nebo od rodičů
 • Očkované děti
 • V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše o 4 děti ve věku od šesti měsíců do tří let včetně (do tohoto počtu dětí se započítává i vlastní dítě/děti pečující osoby či projektového manažera/projektové manažerky evidované v mikrojeslích, přičemž platí, že v jedněch mikrojeslích může být přítomno v jeden okamžik pouze tolik vlastních dětí pečující osoby/projektového manažera/projektové manažerky, které tvoří maximálně polovinu přítomných dětí).
 •  Provoz min. 8 hod. denně, 5 dní v týdnu
 •  Docházkový systém dětí musí být pomocí elektronické čtečky
 • Obec musí souhlasit se zřízením mikrojeslí ve své obci, nicméně souhlas nevyžaduje písemnou formu
 •  Je povolen max 1,25 úvazek pro pečující osoby (možnost rozdělit do libovolného počtu osob, možno HPP, DPP, DPČ
 •  Max úvazek projektového manažera 0,2
 •  Náklady na vybavení a další náklady se vypočítají automaticky ve výši 40 %
 •  Je doporučeno mít domluveno 7 – 10 dětí, které se budou v jeslích střídat, aby tam vždy byly 4 a nedošlo k neplnění indikátorů

Druh výzvy: Průběžná

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI