Investice pro sociální podnikání

Podpora může být poskytnuta na vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku nebo na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ, tedy výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Podpořeny mohou být pouze projekty v území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (viz příloha č. 3 Specifických pravidel).

Podporované aktivity

 1. Vznik nového sociálního podniku
 • založením nového podnikatelského subjektu,
 • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

 

 1. Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

 • rozšíření nabízených produktů a služeb,
 • rozšíření prostorové kapacity podniku,
 • zavedení nových technologií výroby,
 • zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

 

 1. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 

Kdo může žádat o dotaci

 • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
 • nestátní neziskové organizace;
 • církve
 • církevní organizace.

Cílové skupiny

 • uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;
 • uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců;
 • osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení;
 • osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
 • osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

Celková alokace výzvy: 60 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 4 900 000 Kč

Forma podpory: ex-post

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

15 % celkových způsobilých výdajů hradí příjemce

Datum vyhlášení výzvy: 31. 7. 2019

Projekt lze podávat od 21. 8. 2019 do 30. 1. 2020, 14:00 hodin.

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023.

Místo realizace: Projekty musí být realizovány na území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám:

Aš, Brno, Broumov, Bruntál, Břeclav, České Velenice, Česká Kamenice, Děčín, Dubí, Frýdlantsko, Fulnek, Havlíčkův Brod, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jesenicko, Jihlava, Jirkov, Jiříkov, Kadaň, Kladno, Klášterec nad Ohří a Vejprty, Konice, Kraslice, Krásná Lípa, Krnov, Kroměříž, Lanškroun, Liberec, Litvínov, Moravská Třebová, Moravský Beroun, Most, Nový Bor, Obrnice, Odry, Osoblažsko, Ostrava, Písek, Poběžovicko, Postoloprty, Příbram, Rotava – Nová ves, Roudnice nad Labem, Mikroregion Rozvodí, Rumburk a Staré Křečany, Slaný, Smržovka, Sokolov, Štětí, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Velké Hamry, Vrbensko, Vítkov, Budišov n. B., Čermná v. S., Vsetín, Vřesová, Žatec, Žďár nad Sázavou, Žluticko

 

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/