Kariéra

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře potvrzuejte podmínky uvedené vpravo.

Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost Education In Motion s.r.o., IČO: 01913603, se sídlem Žižkov II 1206, 580 01 Havlíčkův Brod, a CELKOM Praha, spol. s r.o., IČO: 26765799, SE SÍDLEM Praha 4, Kloboučnická 1627/7, PSČ 14000, jakožto správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení a jeden rok po jeho skončení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.