Kariéra

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Jsme inovativní firma s mladým kolektivem a spoustou benefitů a právě nabíráme brigádní pomoc! U nás se budeš rozvíjet a podílet se na zajímavých projektech různého charakteru. Tak to pojď zkusit!

A co teda budeš dělat?

Budeš se podílet na zpracování dílčích částí žádostí o podporu a jejích příloh a také na administraci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU i národních dotačních programů.
Že nevíš, co to obnáší? Jde o zpracování dílčích částí projektových záměrů pod vedením zkušeného projektového manažera (částečně samostatné zpracování dílčích částí projektových žádosti pod vedení). Dále budeš připravovat i zprávy z realizace projektu a jeho monitoringu i žádosti o změnu (když bude třeba v projektu něco změnit). Naučíme Tě pracovat s elektronickým systémem pro psaní a správu projektů. Budeme Tě brát na schůzky s klienty, budeš moci být u tvorby projektových záměrů, naučíme tě přemýšlet tzv. projektově. Nemine Tě komunikace s orgány ČR (především s ministerstvy, které mají jednotlivé programy na starosti).

Co od Tebe potřebujeme?

Nadupané CV to není. Budeme Tě učit. Neobejdeme se ale bez Tvojí potřeby se vzdělávat a nešlo by to bez preciznosti, spolehlivosti a selského rozumu.
Práce tu není málo, takže je třeba mít proaktivní přístup. Pokud máš nějaké zkušenosti v oblasti dotačních programů nebo se o ně zajímáš, budeš mít nespornou výhodu! Vítáme i znalosti z účetnictví nebo jiných ekonomických oborů.

A co Ti nabídneme?

Můžeš u nás pracovat i při studiu brigádně. Nastoupit můžeš ihned.
Rozvoj, rozvoj a zase rozvoj. A když Tě to bude bavit, můžeš se stát specialistou v oblasti dotačního poradenství. Nikdy v tom nebudeš sám/a. A když budeš potřebovat, tak si vezmeš homeoffice.
Další info pro Tebe: Práce s rozmanitou klientelou, možnost pracovat s velkými společnostmi i malými podniky, živnostníky, NNO, obcemi, VŠ atd.

Brigáda na DPP

Zní Ti to dobře? Pošli svoje CV Markétě Jankovské na jankovska@dotace2009.cz.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře potvrzuejte podmínky uvedené vpravo.

Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost Education In Motion s.r.o., IČO: 01913603, se sídlem Žižkov II 1206, 580 01 Havlíčkův Brod, a CELKOM Praha, spol. s r.o., IČO: 26765799, SE SÍDLEM Praha 4, Kloboučnická 1627/7, PSČ 14000, jakožto správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení a jeden rok po jeho skončení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.