Malé i střední podniky mohou žádat o dotaci na školící centra pro své zaměstnance

Malé i střední podniky mohou žádat o dotaci na školící centra pro své zaměstnance

Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč.

Podporované aktivity

 • Výstavba nových školicích center
 • Rekonstrukce školicích center
 • Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů
Podporováno není  pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor vztahujících se ke školení jen částečně.

Kdo může žádat o dotaci

Malé a střední podniky:

 • akciová společnost
 • evropská společnost
 • evropská družstevní společnost
 • evropské hospodářské zájmové sdružení
 • společnost s ručením omezeným
 • komanditní společnost
 • veřejná obchodní společnost
 • družstvo (vyjma bytového)
 • odštěpný závod zahraniční právnické osoby
 • podnikající fyzická osoba tuzemská
 • zahraniční fyzická osoba
 • odštěpný závod zahraniční fyzické osoby
 • analogická zahraniční právní
 • forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt

 

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou střední podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají 50 a více osob, ale zároveň méně než 250 osob. Jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR a zároveň není menší než 10 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.

Celková alokace výzvy: 400 milionů Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše výdajů: 500 tisíc Kč

Maximální výše výdajů: 5 milionů Kč

Míra spolufinancování:
Dotace se může vztahovat maximálně na 50 % způsobilých výdajů.

Projekt lze podávat: od 15. 8. 2018 do 30. 5. 2019

Časová a místní způsobilost výdajů

Místo realizace: Území ČR mimo hl. m. Prahy

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI