MMR podpoří 100 miliony nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny

MMR podpoří 100 miliony nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Výzva je určena malým obcím do 3 000 obyvatel, které jsou zřizovatelem základních škol.

Výzva je vyhlášena v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

Podporované aktivity

  • Vybudování/rekonstrukce/modernizace školních hřišť či tělocvičen – jedná se o stavbu (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou byt využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení.

Kdo může žádat o dotaci

  • Obce s méně jak 3 000 obyvateli

Celková alokace výzvy

100 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  5 mil. Kč

Míra spolufinancování

Až 70 % uznatelných nákladů

Časová a místní způsobilost výdajů

Projekt lze podávat od 19. 6. 2017 do 18. 8. 2017, 12:00

Místo realizace: Území ČR

Datum vyhlášení výzvy: 

19. 6. 2017

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI