MMR vyhlašuje národní dotace, díky kterým rozdělí žadatelům více než 1 mld. českých korun

MMR vyhlašuje národní dotace, díky kterým rozdělí žadatelům více než 1 mld. českých korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy v rámci národních programů. Rozhodlo se tak vyjít vstříc žadatelům o dotaci a vyhlásit výzvy s výrazným předstihem; otevřel se příjem žádostí o dotaci pro rok 2017. Ministerstvo mezi regiony ČR rozdělí přes miliardu korun. V minulém roce byl zájem o národní dotace obrovský a letos tomu zřejmě nebude jinak.

Příjem žádostí byl odstartován vyhlášením výzvy 17. 10. 2016 a 18. 10. 2016, bude ukončen 30. 12. 2016 – do 12 hodin. Do konce dubna 2017 by pak žadatelé ve všech programech měli vědět, zda se svojí žádostí uspěli.

Národní programy a podprogramy/dotační tituly:

  • Podpora bydlení – podpora je zaměřena na zvyšování dostupnosti bydlení a také jeho kvality. Výzvy jsou vyhlášeny na regeneraci sídlišť, podporované byty (pečovatelské byty, vstupní byty, komunitní byty pro seniory), výměnu olověných rozvodů a na bytové domy bez bariér.
  • Podpora rozvoje regionů – obnova a rozvoj venkovských obcí je jednou z priorit ministerstva. Podpora je zaměřena na odměnu vítězům soutěže Vesnice roku, zapojení generací do komunitního života v obci, spolupráci obcí na obnově a rozvoji venkova, obnovu drobných sakrálních staveb v obci a na obnovu místních komunikací.
  • Podpora územně plánovacích činností obcí – program zaměřený na poskytnutí dotace na zpracování územních plánů obcí. Dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán, který končí 31. 12. 2020.
  • Podpora revitalizace území (demolice zdevastovaných bytových domů) – dotaci může získat obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru tuto lokalitu. Jedná se o dotaci na demolici zdevastovaných budov. Cílem programu je připravit území k dalšímu rozvoji obce.
  • Podpora regionů (po živelních pohromách) – podpora je zaměřena pro obce a kraje na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku, který byl zasažen živelní, nebo jinou pohromou.

V tomto roce pak budou ještě vyhlášeny výzvy v programech Podpora pro odstraňování bariér v budovách a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, kde jsou pro žadatele připraveny další stovky milionů korun. Nově připravený Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který je dělen na dva podprogramy – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR a Marketingové aktivity v CR – bude v letošním roce vyhlášen poprvé.

Mgr. Markéta Jankovská
Mgr. Markéta Jankovská
Projektová manažerka CELKOM Praha, spol. s r.o. Kloboučnická 1627/7 140 00 Praha 4