Modernizace pražských škol? Výzva bude vyhlášena 25. října!

Modernizace pražských škol? Výzva bude vyhlášena 25. října!

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu zveřejnila avízo k výzvě č. 37., která slibuje řešení problémů s nerovnoměrnou úrovní vybavení škol v Praze, posílením rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vtahu k potřebám trhu práce.

25. října 2017 bude vyhlášena výzva s názvem Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II.

 Podporované aktivity

Skupina aktivit A: Mateřské a základní školy

 • Mateřské školy: Vybavení učeben a výukových pomůcek se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO, rozvoj polytechnických dovedností, Stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti, fyzická dostupnost a bezbariérovost.
 • Základní školy: Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (komunikace v cizích jazycích, pří- rodní vědy, rozvoj čtenářské gramotnosti), rozvoj polytechnických dovedností (stavebnice, nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk), v podpořených učebnách – práce s digitálními technologiemi a vnitřní konektivita pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence, fyzická dostupnost a bezbariérovost škol.
 • Speciální základní školy: Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (komunikace v cizích jazycích, pří- rodní vědy), rozvoj polytechnických dovedností (stavebnice, nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk), v podpořených učebnách – práce s digitálními technologiemi a vnitřní konektivita pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence.

Skupina aktivit B: Modernizace zařízení a vybavení středních škol

 • Střední školy: Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (komunikace v cizích jazycích, kompetence k podnikavosti, rozvoj čtenářské gramotnosti, přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, biologie, zeměpis, matematika, odborné předměty dle profilace školy), polytechnické vzdělávání, v podpořených učebnách – práce s digitálními technologiemi a vnitřní konektivita pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence, fyzická dostupnost a bezbariérovost škol.
 • Střední školy speciální: Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (komunikace v cizích jazycích, pří- rodní vědy v oboru fyzika, chemie, biologie, zeměpis, matematika, odborné předměty dle profilace školy, polytechnické vzdělávání, v podpořených učebnách – práce s digitálními technologiemi a vnitřní konektivita pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence.

Skupina aktivit C: Komplementární projekty k podpoře inkluze

 • Způsobilé budou pouze žádosti, které mají přímou návaznost na žádost o podporu podanou v rámci výzvy č. 28 ve specifickém cíli 4.2 (ESF).

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní a střední školy se sídlem v hl. m. Praze
 • Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se sídlem v hl. m. Praze (dále jen „speciální školy“)

Celková alokace výzvy: 100 000 000 Kč

Dílčí alokace:

 • Skupina aktivit A: 45 mil Kč
 • Skupina aktivit B: 45 mil Kč
 • Skupina aktivit C: 10 mil Kč

Časová a místní způsobilost výdajů

 

 • Zahájení příjmu žádostí: 27. 11. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018
 • Max. délka projektu: 24 měsíců

 

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na avízo najdete zde.

Nenašli jste nic, co by se Vám líbilo nebo navržené projekty neladí s Vašimi plány? Napište nám, rádi Vám pomůžeme najít optimální zdroj financování. Naše společnost se specializuje na komplexní projektové poradenství:

 • konzultace záměru
 • žádost o dotaci
 • studie proveditelnosti
 • komunikace s úřady
 • výběrové řízení
 • řízení projektu
 • monitorovací zprávy

Jsme profesionálové s dlouholetou praxí.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

S jakýmikoliv dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI