Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Plánujete využívat obnovitelné zdroje energie ve Vašem podniku? Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu zaměřenou na využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

V rámci této výzvy bude podpořena rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

  • obnovitelné zdroje energie,
  • energetické využití odpadu,
  • zemní plyn,
  • elektrickou energii (elektrokotel),
  • odpadní teplo.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva). Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

Náklady, které lze uhradit z dotace: 

  • stavební práce
  • dodávky a služby
  • činnost odborného technického dozoru
  • BOZP

Oprávnění žadatelé: 

  • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.

Termín pro podání předběžných žádosti: 1. 2. 2020. 

Alokace finančních prostředků pro tento program je 150 mld. Kč. 

Typ dotace: ex-post

více informací najdete pod odkazem: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/