Na ekologickou likvidaci autovraků půjde v příštích dvou letech 40 mil. korun

Na ekologickou likvidaci autovraků půjde v příštích dvou letech 40 mil. korun

Sběrny autovraků obdrží i v příštích dvou letech dotace na ekologické zpracování vyřazených vozidel. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 40 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na autovraky ekologicky zlikvidované v letech 2018 a 2019. Dotace se budou vyplácet v rámci Národního program Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí navíc zvýšilo příspěvek na separaci plastových dílů, autovrakoviště si tak mohou přijít až na 700 korun za jedno řádně rozebrané a zpracované vozidlo.

Výše dotace u sběren závisí na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném roce, které jsou evidovány v MA ISOH (modul autovraky Informačního systé- mu odpadového hospodářství), a zároveň na množství vyseparovaných odpadů z každého autovraku. Oproti předchozím rokům ministerstvo navýšilo o 100 korun příspěvek za zpracování plastů. V případě řádného odevzdání veškerých odpadů získají tedy sběrny z jednoho autovraku zpracovaného v roce 2018 nebo 2019 až 700 korun, to znamená po 150 korunách za pneumatiky, sklo a textilie a 250 korun za odevzdání plastů.

Jaké jsou podporované aktivity?

Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků:

Cílem je podpora systému nakládání s vybranými 1 autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se „oběhovému hospodářství“.

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace v nově otevřené výzvě 22/2017 Národního programu Životní prostředí jsou určeny pro provozovatele autovrakovišť, kteří jsou oprávněni v roce 2018 a 2019 ekologicky rozebírat a zpracovávat jednotlivé části autovraků.

  • Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

O kolik je možné žádat?

V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí podpora 700 Kč za autovrak, 150 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik, skla a textilií a 250 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.

Termíny výzev:

 

Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2018 je možno podat od 2. ledna 2019 do 1. dubna 2019.

Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2019 je možno podat od 2. ledna 2020 do 31. března 2020.

Podrobnější info o výzvě 22/2017 zde.

Zdroj

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI