Na program EPSILON – CHIST-ERA navazuje TA ČR s novou výzvou

Na program EPSILON – CHIST-ERA navazuje TA ČR s novou výzvou

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech v celkové výši 1 mil. €.

Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 60 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 11. ledna 2018 (do 17 hodin).

Témata výzvy jsou:

 • Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
 • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Ve výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Žadatelé jsou vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (pre-proposal). Pokud budou vybráni v prvním stupni, předloží úplný návrh projektové žádosti (full proposal). Lhůta pro předložení full proposal bude sdělena společně s výsledkem prvního stupně. V obou fázích žádosti koordinátor připraví společný návrh projektové žádosti (zkrácenou nebo úplnou verzi) za celé konsorcium, přičemž použije šablonu. Formulář se předkládá prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádosti (ESS) spolu s finanční tabulkou podle šablony. Současně budou vloženy přímo do systému ESS některé administrativní údaje o projektu.

Kdo může žádat o podporu:

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia s partnery z nejméně tří zúčastněných zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování. Každý poskytovatel (tzv. RFO – Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní subjekty v projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO. Pokud může být partner způsobilý k získání finančních prostředků ze strany více zúčastněných poskytovatelů (RFO), musí si vybrat pouze jednoho poskytovatele pro financování.

Aby konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

 • délka projektů 24 nebo 36 měsíců
 • mezinárodní konsorcium
  • musí mít minimálně tři partnery
  • partneři musí být z nejméně tří odlišných zemí
 • vyvážené konsorcium
  • partneři z jedné země mohou požádat maximálně o 60% celkového financování projektu
  • každý partner musí splnit své národní podmínky

Podrobnější informace naleznete zde.